Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
'Ελεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (7219) (CHEM101)Μαριλένα Δασενάκη - Χαράλαμπος Προεστός
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (CHEM235)Ευαγγελία Εμμανουηλίδου, Ευστράτιος Στρατίκος
Ειδικά Θέματα Επιστήμης Πολυμερών (CHEM132)Μαργαρίτα Χατζηχρηστίδη
ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (CHEM131)Κωνσταντίνος Μεθενίτης και Ιωάννης Παπαευσταθίου
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (CHEM264)Ελένη Κόλλια
Μοριακή Φασματοσκοπία (CHEM209)Αθανάσιος Τσεκούρας
Πτυχιακή Εργασία (CHEM315)Κατερίνα Σάλτα
Ραδιοχημεια (CHEM 818)Γεώργιος Σουλιώτης
Φαρμακοχημεία (CHEM138)Γεώργιος Κόκοτος, Βικτωρία Μαγκριώτη
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙV (CHEM717)Απόστολος Καλέμος
Χημεία Ατμόσφαιρας (CHEM163)Ευάγγελος Μπακέας (συντονιστής), Σωτήριος Καραβόλτσος, Αικατερίνη Σακελλάρη
Χημεία Υλικών (CHEM212)Δ. Τζέλη, Ι. Παπαευσταθίου, Ε. Ευθυμιάδου, Γ. Βουγιουκαλάκης, Γ. Σακελλαρίου
Χημική Ωκεανογραφία (CHEM162)Σ. Καραβόλτσος (συντονιστής), Φ. Μπότσου, Β. Παρασκευοπούλου, Α. Σακελλάρη , Ε. Σταθοπούλου