Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
'Ελεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (7219) (CHEM101)Μαριλένα Δασενάκη - Χαράλαμπος Προεστός
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (CHEM235)Ευαγγελία Εμμανουηλίδου, Ευστράτιος Στρατίκος
Ειδικά Θέματα Επιστήμης Πολυμερών (CHEM132)Μαργαρίτα Χατζηχρηστίδη
ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (CHEM131)Ιωάννης Παπαευσταθίου
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (CHEM318)Παρασκευάς Γεωργίου
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (CHEM264)Βασίλης Βαλδραμίδης, Ελένη Κόλλια
Μοριακή Φασματοσκοπία (CHEM209)Αθανάσιος Τσεκούρας
Πτυχιακή Εργασία (CHEM315)Κατερίνα Σάλτα
Ραδιοχημεια (CHEM 818)Γεώργιος Σουλιώτης
Φαρμακοχημεία (CHEM138)Δημήτριος Γεωργιάδης, Βικτωρία Μαγκριώτη
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙV (CHEM717)Απόστολος Καλέμος, Αριστοτέλης Παπακονδύλης
Χημεία Ατμόσφαιρας (CHEM163)Ευάγγελος Μπακέας (συντονιστής), Σωτήριος Καραβόλτσος, Αικατερίνη Σακελλάρη
Χημεία Υλικών (CHEM212)Δ. Τζέλη, Ε. Ευθυμιάδου, Γ. Βουγιουκαλάκης, Γ. Σακελλαρίου, Π. Παρασκευοπούλου
ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ (11716) (CHEM336)Ευάγγελος Γκίκας, Χριστόφορος Πολυδώρου
Χημική Ωκεανογραφία (CHEM162)Σ. Καραβόλτσος (συντονιστής), Φ. Μπότσου, Β. Παρασκευοπούλου, Α. Σακελλάρη , Ε. Σταθοπούλου