Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας (10ΥΚΟ35)Κ. Θεοφιλάτος  Ι. Παπαδημητρίου
Εργαστήριο Κορμού Ι (PHYS206)Ν. Καλτσουνίδης, Ε. Νισταζάκης, Δ. Χατζηδημητρίου,
Ηλεκτρομαγνητισμός Ι (10ΥΚΟ32)Κ. Βελλίδης, Ι. Παπαδημητρίου, Δ. Σταμόπουλος
Κβαντική Μηχανική Ι (10ΥΚΟ33)Β. Γεωργαλάς, Γ. Διαμάντης, Φ. Μαυρόπουλος, Π. Σφήκας
Στατιστική Φυσική I (10ΥΚΟ34)Φ. Διάκονος, Α. Μουστάκας