Κβαντική Μηχανική Ι

Α.Καρανίκας-Π. Σφήκας (Τμ.A) / Β. Γεωργαλάς-Γ. Διαμάντης (Τμ.B)

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: PHYS151
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις