Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βυζαντινή Φιλολογία (2023-24) (61ΦΒ27 ) (61ΦΒ27)Θεοδώρα Αντωνοπούλου
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΦΒ27 Μ - Ω 2016-2017 (ARCH624)Ιωάννης Πολέμης
ΙΑ157, Τέχνη στις Γερμανόφωνες Χώρες τον 16ο αιώνα (ARCH1007)Κωνσταντίνος Γραβάνης
ΙΑ158, Siglo de Oro: Ισπανική Τέχνη του 17ου αιώνα (ARCH1012)Κωνσταντίνος Γραβάνης
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΦL04)Ρουμπίνη Δημοπούλου
Πρωτοβυζαντινή Αρχαιολογία (ΙΑ13)Κωνσταντίνος Ράπτης
ΣΙ 63Ελληνική Επανάσταση του 1821: Παράγοντες προετοιμασίας της, δομή του επαναστατικού φαινομένου, κοινωνικές-ιδεολογικές διαστάσεις, πολιτική οργάνωση (ARCH180)Όλγα Κατσιαρδή-Hering