ΣΙ 63Ελληνική Επανάσταση του 1821: Παράγοντες προετοιμασίας της, δομή του επαναστατικού φαινομένου, κοινωνικές-ιδεολογικές διαστάσεις, πολιτική οργάνωση

Όλγα Κατσιαρδή-Hering

Περιγραφή

Σεμινάριο ΣΙ 63 , εαρινό εξάμηνο, 2015-16 , Ελληνική Επανάσταση του 1821: Παράγοντες προετοιμασίας της, δομή του επαναστατικού φαινομένου, κοινωνικές-ιδεολογικές διαστάσεις, πολιτική οργάνωσηΌλγα Κατσιαρδή-Hering

 

Ελληνική Επανάσταση του 1821: Παράγοντες προετοιμασίας της, δομή του επαναστατικού φαινομένου, κοινωνικές-ιδεολογικές διαστάσεις, πολιτική οργάνωση.

 

Κατά το σεμινάριο θα καταβληθεί προσπάθεια να μυηθούν οι μετέχοντες στην πολιτικο-ιδεολογική και κοινωνική κατάσταση κατά τις παραμονές της Επανάστασης, στην εξοικείωση με τις θεωρίες του επαναστατικού φαινομένου αλλά και τις κοινωνικές-ιδεολογικές διαστάσεις, την πολιτική οργάνωση κατά τα χρόνια της Επανάστασης. Θα γίνει χρήση και εξοικείωση με τις πηγές. Οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να μελετήσουν και να ασκηθούν σε αυτές με τη βοήθεια της διδάσκουσας και με την αρωγή της σχετικής βιβλιογραφίας. Επίσης θα παρουσιάσουν και θα συντάξουν μελέτη για ένα από τα θέματα που θα δοθούν κατά την έναρξη των μαθημάτων.

 

Καλούνται όσοι

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Το μάθημα θα έχει την μορφή σεμιναρίου. Οι φοιτητές που θα το επιλέξουν θα αναλάβουν γραπτή εργασία. Για την βαθμολογία θα συνυπολογιστούν η συμμετοχή στο μάθημα, η προφορική ανάπτυξη του θέματος της εργασίας και η γραπτή εργασία.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις