Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Eιδικά Θέματα Γενετικής  (BIOL213)Αικατερίνη-Μαρία Παππά, Βασίλειος Κουβέλης
Ανοσολογία (13B021)Ουρανία Τσιτσιλώνη, Παναγιώτα Παπαζαφείρη, Ιωάννα-Κατερίνα Αγγελή, Αθηνά Μαρμάρη, Αγγελική Φωτεινοπούλου, Σεβαστή Παπαβασιλείου
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (προπτυχιακό) (BIOL339)Θ Κωνσταντινίδης (Αν. Καθηγητής, συντονιστής), Α Παρμακέλης (Αν. Καθηγητής), Π Παφίλης (Καθηγητής), Κ Τριάντης (Αν. Καθηγητής), Σ Γενίτσαρης (Επ. Καθηγητής), Π Ανδριόπουλος (ΕΔΙΠ), Κ Ραδέα (ΕΔΙΠ), Ι Μπαζός (ΕΔΙΠ), Ι Πυρρή (ΕΔΙΠ), Ι Κόκορης (ΕΤΕΠ)
Βιολογία Φυτικού Κυττάρου (BIOL109)Επικ. Καθηγητής Ι.-Δ. Αδαμάκης (συντονιστής) - Δρ Ε. Γιαννούτσου - Δρ Π. Σωτηρίου
Γενετική Ανθρώπου (13B017)Παναγούλα Κόλλια, Ανδρέας Αγαθαγγελίδης, Βασιλική Αλεπόρου
Εξελικτική Βιολογία (BIOL708 και 13Β015)Ε. Βαλάκος, Κ. Θάνος, Β. Κουβέλης, Α. Παρμακέλης, Π. Παφίλης (συντονιστής), Δ. Σίδερης
Μοριακή Μικροβιολογία (13Β019 )Γιώργος Διαλλινάς
Οικοανατομία Φυτών (13Β018)Καθηγητής Νικόλαος Σ. Χριστοδουλάκης, Δρ Αικατερίνα Στέφη
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ (BIOL111)Μαργαρίτα Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη (συντονίστρια), Αριστείδης Παρμακέλης, Κωνσταντίνος Τριάντης
Οικονομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων (CHEM214)Σφακιανάκης Γεώργιος
Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας (13Β023) /Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας (BIOL191) ( 13Β023 και BIOL191)Σκορίλας Α., Βασιλακοπούλου Δ., Κοντός Χ., Κραββαρίτη Λ.
Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί (BIOL110)Θεοφάνης Κωνσταντινίδης
Χερσαία Φυτά και Μύκητες (BIOL512)Θ. Κωνσταντινίδης, Ζ. Γκόνου-Ζάγκου, Ι. Πυρρή