Μοριακή Μικροβιολογία (13Β019 )

Γιώργος Διαλλινάς

Περιγραφή

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα αποκτούν γνώσεις σε βασικούς και αναδυόμενους μηχανισμούς, σε  μοριακό, κυτταρικό και γενετικό επίπεδο, οι όποιοι διέπουν το ευκαρυωτικό κύτταρο, χρησιμοποιώντας πρότυπους μικροοργανισμούς, κυρίως μύκητες. Εξοικειώνονται στον χειρισμό μικροοργανισμών και ειδικά των πρότυπων μυκήτων, στην λογική της γενικής μηχανικής, καθώς και σε μεθοδολογίες της σύγχρονης κυτταρικής βιολογίας. Κυρίως όμως οι  φοιτητές αναμένεται να αντιληφτούν την σημασία των μηχανισμών μοριακής εξέλιξης, στην λογική ων μηχανισμών αυτών, στην ορθολογική ανάλυση των επιστημονικών φαινομένων, και βασικά να αντιληφθούν ότι η βασική έρευνα, πέραν της πιθανής ανθρωποκεντρικής χρησιμότητας της , αφορά κυρίως την πρωταρχική περιέργεια και αγάπη του ανθρώπου για την ζωή, και αποτελεί μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού και της ταυτότητας των λαών ισοδύναμο των τεχνών.

Ημερολόγιο