Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
73ΦΛΣ227 Φιλοσοφική Ανθρωπολογία (Ψυχολογία)  (PPP225) Άννα Λάζου
Ιστορία της Νεώτερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας (72ΦΣ16) (ILL182)Γεώργιος Μπαρμπαρούσης