Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
73ΦΛΣ227 Φιλοσοφική Ανθρωπολογία (Ψυχολογία)  (PPP225) Άννα Λάζου
TFM 1 (SPANLL331)Κυριακή Παλαπανίδη
TFM 2 (SPANLL330)Κυριακή Παλαπανίδη
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - SEMINAR PHILOSOPHY OF CULTURE & AESTHETICS (73ΦΛΣ247)Άννα Λάζου Anna Lazou