ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - SEMINAR PHILOSOPHY OF CULTURE & AESTHETICS (73ΦΛΣ247)

Άννα Λάζου Anna Lazou

Περιγραφή

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα εξετασθούν οι όροι Πολιτισμός-Αισθητική και οι χρήσεις τους στην ιστορία της φιλοσοφίας. Θα αναπτυχθούν οι εννοιολογικοί δεσμοί μεταξύ τέχνης, φιλοσοφίας & πολιτισμού, ενώ θα παρακολουθήσουμε με αναγνώσεις πρωτότυπων κειμένων φιλοσόφων απόψεις φιλοσόφων περί τέχνης και πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται μέσα από το διάλογο και την ερμηνευτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών έργων τέχνης (με έμφαση στο αρχαίο δράμα) να αναπτύξουν τον δικό τους προβληματισμό και να προχωρήσουν σε συγγραφή και παρουσίαση δοκιμίων. Ενδεικτικά αναφέρονται κείμενα των Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Cassirer, Langer, Adorno, Benjamin, Brecht κ.ά.

Δευτέρα 3-6μμ αίθουσα 639 και κατ' εξαίρεση https://uoa.webex.com/uoa-en/j.php?MTID=ma96193f65dadfaccb6bc74053645937e

Monday 3-6pm room 639 & on exceptional cases https://uoa.webex.com/uoa-en/j.php?MTID=ma96193f65dadfaccb6bc74053645937e

During the seminar, the terms Culture-A

Περισσότερα