Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαφορικά Παίγνια (CORE166)Φώτης Ν. Κουμπουλής, Νικόλαος Δ. Κούβακας, Δημήτριος Γ. Φραγκούλης
Έλεγχος Κατεργασιών (CORE122)Μαρία Τζαμτζή, Φώτης Ν. Κουμπουλής, Νικόλαος Δ. Κούβακας, Γεώργιος Παναγιωτάκης
Έλεγχος με Μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης (CORE172)Φώτης Ν. Κουμπουλής, Μαρία Τζαμτζή
Έλεγχος Ρομποτικών Συστημάτων (CORE126)Νικόλαος Δ. Κούβακας, Φώτης Ν. Κουμπουλής
Έλεγχος σε Βιοσυστήματα (CORE168)Νικόλαος Δ. Κούβακας, Φώτης Ν. Κουμπουλής, Μαρία Τζαμτζή
Έλεγχος σε Συστήματα Μεταφορών (CORE167)Μαρία Τζαμτζή, Φώτης Ν. Κουμπουλής, Νικόλαος Δ. Κούβακας, Δημήτριος Γ. Φραγκούλης
Έλεγχος Συστημάτων Διακριτών Συμβάντων (CORE170)Φώτης Ν. Κουμπουλής, Δημήτριος Γ. Φραγκούλης
Μη Γραμμικός Έλεγχος (CORE171)Μαρία Τζαμτζή, Φώτης Ν. Κουμπουλής, Νικόλαος Δ. Κούβακας
Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Δυναμικών Συστημάτων (CORE169)Νικόλαος Δ. Κούβακας, Φώτης Ν. Κουμπουλής
Περιβαλλοντικός Έλεγχος (CORE173)Νικόλαος Δ. Κούβακας, Φώτης Ν. Κουμπουλής, Μαρία Τζαμτζή, Γεώργιος Παναγιωτάκης
Συστήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής (CORE165)Φώτης Ν. Κουμπουλής, Δημήτριος Γ. Φραγκούλης