Αρμονική Ανάλυση

Ανακοινώσεις

Σημειώσεις - Ασκήσεις
- Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017 - 1:43 μ.μ. -

Αναρτήθηκαν στα "Έγγραφα"

(α) Ένα αρχείο με τη λύση μιας άσκησης για τα ιδεώδη της C(X).

(β) Οι σημειώσεις για τις άλγεβρες Banach. Συμπληρώθηκε η παράγραφος για τις C*-άλγεβρες καθώς και μια υποπαράγραφος για τη φασματική σύνθεση. Έγιναν επίσης μικρές συμπληρώσεις σχετικά με τη μοναδοποίηση (παράγραφος 3.3).

Εννοείται ότι στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται μόνον όσα διδάχθηκαν φέτος.  Για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνεται η εξάρτηση του φάσματος από την άλγεβρα, ούτε ο συναρτησιακός λογιαμός.  

Υπενθυμίζω ότι αύριο Δευτέρα στην 11 θα δούμε τις τελευταίες ασκήσεις.