Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Contatto

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια
157 84 Αθήνα
210 727 5600
210 727 5601
 elearn <at> noc.uoa.gr