Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Contacto

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια
157 84 Αθήνα
210 727 5600
 eclass <at> uoa.gr