Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.9.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 8682
  •   -  Cursos abiertos2846
  •   -  Registrarse como usuario3968
  •   -  Cursos cerrados1868
  • 64230
  •   -  Formadores2200
  •   -  Aprendices61961
  •   -  Usuario invitado69