Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.9.3»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 9223
  •   -  Cursos abiertos2807
  •   -  Registrarse como usuario4316
  •   -  Cursos cerrados2100
  • 71986
  •   -  Formadores2322
  •   -  Aprendices69568
  •   -  Usuario invitado96