Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.8»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 8273
  •   -  Cursos abiertos2885
  •   -  Registrarse como usuario3753
  •   -  Cursos cerrados1635
  • 62352
  •   -  Formadores2080
  •   -  Aprendices60206
  •   -  Usuario invitado66