Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.9.2.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 8870
  •   -  Cursos abiertos2863
  •   -  Registrarse como usuario4116
  •   -  Cursos cerrados1891
  • 64146
  •   -  Formadores2201
  •   -  Aprendices61873
  •   -  Usuario invitado72