Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 7629
  •   -  Cursos abiertos2947
  •   -  Registrarse como usuario3260
  •   -  Cursos cerrados1422
  • 66883
  •   -  Formadores2173
  •   -  Aprendices64642
  •   -  Usuario invitado68