Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.6.6»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 6877
  •   -  Cursos abiertos2884
  •   -  Registrarse como usuario2783
  •   -  Cursos cerrados1210
  • 69201
  •   -  Formadores2159
  •   -  Aprendices66981
  •   -  Usuario invitado61