Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.6.7»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 7338
  •   -  Cursos abiertos2979
  •   -  Registrarse como usuario3016
  •   -  Cursos cerrados1343
  • 66470
  •   -  Formadores2155
  •   -  Aprendices64246
  •   -  Usuario invitado69