Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.10.3»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 9752
  •   -  Cursos abiertos2677
  •   -  Registrarse como usuario4806
  •   -  Cursos cerrados2269
  • 71492
  •   -  Formadores2424
  •   -  Aprendices68959
  •   -  Usuario invitado109