Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.11.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 9843
  •   -  Cursos abiertos2652
  •   -  Registrarse como usuario4900
  •   -  Cursos cerrados2291
  • 70609
  •   -  Formadores2425
  •   -  Aprendices68065
  •   -  Usuario invitado119