Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.7.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 7471
  •   -  Cursos abiertos2948
  •   -  Registrarse como usuario3133
  •   -  Cursos cerrados1390
  • 63357
  •   -  Formadores2139
  •   -  Aprendices61149
  •   -  Usuario invitado69