Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.6.3»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 6481
  •   -  Cursos abiertos2830
  •   -  Registrarse como usuario2611
  •   -  Cursos cerrados1040
  • 62469
  •   -  Formadores2043
  •   -  Aprendices60384
  •   -  Usuario invitado42