Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.11.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 9869
  •   -  Cursos abiertos2657
  •   -  Registrarse como usuario5013
  •   -  Cursos cerrados2199
  • 70859
  •   -  Formadores2422
  •   -  Aprendices68314
  •   -  Usuario invitado123