Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 7490
  •   -  Cursos abiertos2960
  •   -  Registrarse como usuario3181
  •   -  Cursos cerrados1349
  • 64660
  •   -  Formadores2147
  •   -  Aprendices62447
  •   -  Usuario invitado66