Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 7666
  •   -  Cursos abiertos2942
  •   -  Registrarse como usuario3287
  •   -  Cursos cerrados1437
  • 66023
  •   -  Formadores2151
  •   -  Aprendices63806
  •   -  Usuario invitado66