Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.6.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 6334
  •   -  Cursos abiertos2773
  •   -  Registrarse como usuario2487
  •   -  Cursos cerrados1074
  • 67774
  •   -  Formadores1988
  •   -  Aprendices65745
  •   -  Usuario invitado41