Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.7.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 7455
  •   -  Cursos abiertos2949
  •   -  Registrarse como usuario3127
  •   -  Cursos cerrados1379
  • 64103
  •   -  Formadores2153
  •   -  Aprendices61881
  •   -  Usuario invitado69