Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.10.3»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 9549
  •   -  Cursos abiertos2762
  •   -  Registrarse como usuario4706
  •   -  Cursos cerrados2081
  • 71838
  •   -  Formadores2415
  •   -  Aprendices69319
  •   -  Usuario invitado104