Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.11.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 9843
  •   -  Open Courses2652
  •   -  Registrierung notwendig4900
  •   -  Geschlossene Kurse2291
  • 70609
  •   -  Dozenten2425
  •   -  Studenten68065
  •   -  Gast Benutzer119