Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.10.3»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 9549
  •   -  Open Courses2762
  •   -  Registrierung notwendig4706
  •   -  Geschlossene Kurse2081
  • 71839
  •   -  Dozenten2415
  •   -  Studenten69320
  •   -  Gast Benutzer104