Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 7666
  •   -  Open Courses2942
  •   -  Registrierung notwendig3287
  •   -  Geschlossene Kurse1437
  • 66023
  •   -  Dozenten2151
  •   -  Studenten63806
  •   -  Gast Benutzer66