Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.10.3»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 9752
  •   -  Open Courses2677
  •   -  Registrierung notwendig4806
  •   -  Geschlossene Kurse2269
  • 71492
  •   -  Dozenten2424
  •   -  Studenten68959
  •   -  Gast Benutzer109