Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.6.3»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 6495
  •   -  Open Courses2836
  •   -  Registrierung notwendig2615
  •   -  Geschlossene Kurse1044
  • 62501
  •   -  Dozenten2047
  •   -  Studenten60410
  •   -  Gast Benutzer44