Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.6.7»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 7338
  •   -  Open Courses2979
  •   -  Registrierung notwendig3016
  •   -  Geschlossene Kurse1343
  • 66470
  •   -  Dozenten2155
  •   -  Studenten64246
  •   -  Gast Benutzer69