Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.11.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 9869
  •   -  Open Courses2657
  •   -  Registrierung notwendig5013
  •   -  Geschlossene Kurse2199
  • 70859
  •   -  Dozenten2422
  •   -  Studenten68314
  •   -  Gast Benutzer123