Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 7629
  •   -  Open Courses2947
  •   -  Registrierung notwendig3260
  •   -  Geschlossene Kurse1422
  • 66883
  •   -  Dozenten2173
  •   -  Studenten64642
  •   -  Gast Benutzer68