Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.6.6»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 6877
  •   -  Open Courses2884
  •   -  Registrierung notwendig2783
  •   -  Geschlossene Kurse1210
  • 69201
  •   -  Dozenten2159
  •   -  Studenten66981
  •   -  Gast Benutzer61