Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.6.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 6336
  •   -  Open Courses2773
  •   -  Registrierung notwendig2488
  •   -  Geschlossene Kurse1075
  • 67803
  •   -  Dozenten1989
  •   -  Studenten65773
  •   -  Gast Benutzer41