Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.7.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 7471
  •   -  Open Courses2948
  •   -  Registrierung notwendig3133
  •   -  Geschlossene Kurse1390
  • 63357
  •   -  Dozenten2139
  •   -  Studenten61149
  •   -  Gast Benutzer69