Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.6.4»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 6614
  •   -  Open Courses2866
  •   -  Registrierung notwendig2655
  •   -  Geschlossene Kurse1093
  • 62243
  •   -  Dozenten2087
  •   -  Studenten60108
  •   -  Gast Benutzer48