Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

η-Τάξη ΕΚΠΑ 
Open eClass 3.7.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 7455
  •   -  Open Courses2949
  •   -  Registrierung notwendig3127
  •   -  Geschlossene Kurse1379
  • 64103
  •   -  Dozenten2153
  •   -  Studenten61881
  •   -  Gast Benutzer69