Επαγγελματική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση (ΨΧ36)

Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η αξιολόγηση στο πλαίσιο της επαγγελματικής καθοδήγησης και οι θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στις οποίες βασίζονται τα διάφορα εργαλεία επαγγελματικής αξιολόγησης, όπως ψυχολογικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (Holland, Roe, Bordin, Ginsberg, Super, Tiedemann-O'Hara, Krumboltz), μη ψυχολογικές θεωρίες, σύνθετες θεωρίες. Εξετάζονται τα μέσα επαγγελματικής αξιολόγησης ιστορικά, τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί τους, οι προϋποθέσεις για τη χρήση των τεστ και των ερωτηματολογίων επαγγελματικής αξιολόγησης, η χρησιμότητα και οι περιορισμοί τους. Κατόπιν αναλύεται ο ρόλος του συμβούλου στην επαγγελματική αξιολόγηση και η απαιτούμενη εκπαίδευση των συμβούλων προκειμένου να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν εργαλεία επαγγελματικής αξιολόγησης. Οι φοιτητές ασκούνται στη χρήση ερωτηματολογίων ενδιαφερόντων και λήψης επαγγελματικών αποφάσεων, στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και στην εφαρμογή ορισμένων μεθόδων ποιοτικής αξιολόγησης.

Ημερολόγιο