Ψυχολογία της Μετανάστευσης (ΨΧ19)

Βασίλης Παυλόπουλος

Περιγραφή

Η μελέτη της μετανάστευσης συνιστά εφαρμοσμένο διεπιστημονικό πεδίο, όπου συναντώνται κλάδοι τόσο διαφορετικοί όσο οι νομικές, οι οικονομικές και οι κοινωνικές επιστήμες. Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στην ψυχολογική προσέγγιση της μετανάστευσης. Το θεωρητικό υπόβαθρο προέρχεται από τα εξηγητικά μοντέλα της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας για την επιπολιτισμοποίηση, καθώς και από τις θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας για την κοινωνική ταυτότητα και τις διομαδικές σχέσεις. Το περιεχόμενο των διαλέξεων περιλαμβάνει όψεις και συνιστώσες της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μεταναστών, όπως: το επιπολιτισμικό στρες, οι συνέπειες της διαπολιτισμικής επαφής, η δυναμική των σχέσεων μεταξύ μειονοτικών και πλειοψηφικών ομάδων, οι στερεοτυπικές αντιλήψεις, η προκατάληψη και η προσλαμβανόμενη διάκριση, η εθνική ταυτότητα και η σημασία της γλώσσας. Επίσης, αναλύονται τα σύγχρονα μοντέλα για τις στρατηγικές επιπολιτισμοποίησης από τη σκοπιά της εσω-ομάδας (εθνοπολιτισμικές ομάδες) και της εξω-ομάδ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση