ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΓΦΓ07)

Σπυριδούλα Μπέλλα

Περιγραφή

Η Πραγματολογία ως κλάδος της Γλωσσολογίας μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι ομιλητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις προκειμένου να επιτύχουν συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις