ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Αικατερίνη Ηλιάδου

Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος εξετάζονται με πρακτικά θέματα και ερωτήματα τα βασικά ζητήματα του Γενικού Διοικητικού Δικαίου. Τα ειδικότερα θέματα τα οποία εξετάζονται είναι τα ακόλουθα: Διοικητική οργάνωση του κράτους - Διοικητικά όργανα - Συλλογικά διοικητικά όργανα - Δημόσια Νομικά Πρόσωπα - Διοικητική πράξη (έννοια, διακρίσεις, χαρακτηριστικά και ελλατωματικές διοικητικές πράξεις) - Διοικητική διαδικασία (γνώμη - πρόταση - προηγούμενη ακρόαση - αιτήσεις διοικουμένων - τύπος) - Έναρξη και λήξη ισχύος διοικητικών πράξεων (ανάκληση) - Συμβάσεις της δημόσιας διοίκησης - Αστική ευθύνη του Δημοσίου. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -