Υπολογιστική Άλγεβρα

Κοναξής Χρήστος

Περιγραφή

Πολυώνυμα πολλών μεταβλητών: Ιδεώδη, ποικιλότητες (varieties), βάσεις Groebner, αλγόριθμος Buchberger. Μελέτη συστημάτων, καταμέτρηση ριζών (φράγμα Bezout και μικτός όγκος), επίλυση με μεθόδους γραμμικής άλγεβρας μέσω του πίνακα της απαλοίφουσας (resultant). Απαλοίφουσα και αναγωγή της επίλυσης σε παραγωντοποίηση. Κλασική (προβολική) και αραιή απαλοίφουσα. Κατασκευή πινάκων απαλοίφουσας (Sylvester, Macaulay, αραιής απαλοίφουσας). 


Θεωρητικές ή πρακτικές (π.χ. Maple) ασκήσεις. Εφαρμογές: Κινηματική των ρομπότ (εικόνα παράλληλου ρομπότ). Δομική βιοπληροφορική και γράφοι αποστάσεων. Υπολογιστική γεωμετρία και Γεωμετρική σχεδίαση. Υπολογιστική θεωρία παιγνίων.

 

Πρόγραμμα 2018-19 (έναρξη την Τρ. 2/10): κάθε Τρίτη 11:00-13:00 αίθουσα Δ' και Παρασκευή 12.00-14:00, αίθουσα Δ', Τμήμα Πληροφορικής, Διδάσκων Χ. Κοναξής.

Κωδικός: M168
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική » 1 - Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική » 2 - Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική » 3 - Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΔΠΜΣ Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά » 1 - Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΔΠΜΣ Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά » 2 - Μαθηματική και Υπολογιστική Λογική
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΔΠΜΣ Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά » 3 - Διακριτά Μαθηματικά

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις