ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Θωμάς Μαυρομούστακος

Περιγραφή
Τμήμα του μαθήματος Οργανικής Χημείας για  τους Φυσικούς. Περιλαμβάνει ονοματολογία οργανικών ενώσεων, τις έννοιες του υβριδισμού, οξύτητας και βασικότητας καθώς και μελέτη διαμορφώσεων απλών μορίων. Επίσης μελετάται η φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού ως ένα παράδειγμα το οποίο αναπτύχθηκε από επιστήμονες της Φυσικής και βρήκε εφαρμογές στη Χημεία. 

Ημερολόγιο