ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, 19ος-20ός ΑΙ. (ΙΑ 134)

Ιωάννης Μπόλης

Περιγραφή

Το μάθημα συνιστά επισκόπηση της νεοελληνικής ζωγραφικής από τα τέλη του 18ου έως τα τέλη του 20ού αι. Δίνεται έμφαση στις απαρχές και στην ανέλιξή της, στα όρια και στις τομές, καθώς και στην ιστοριογραφία της νεοελληνικής ζωγραφικής, ενώ εξετάζεται η διάσταση απόψεων στην αξιολόγησή της. Με εκκίνηση την επτανησιακή ζωγραφική, μελετάται η ζωγραφική του νεοσύστατου ελληνικού κράτους: οι βασικότεροι εκπρόσωποί της, η θεματική, η διδασκαλία του μαθήματος της ζωγραφικής στο Πολυτεχνείο, οι πολλαπλές επιρροές των Ελλήνων ζωγράφων από διάφορα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά κέντρα, η λεγόμενη «Σχολή του Μονάχου», τα πρώτα ρήγματα στον Ακαδημαϊσμό με τη δημιουργία καλλιτεχνών που έδρασαν σε ξένα καλλιτεχνικά κέντρα και ήρθαν σε επαφή με τις νέες αναζητήσεις στην τέχνη, η κοινωνική θέση των καλλιτεχνών, η εκθεσιακή δραστηριότητα, η αγορά της τέχνης, το κοινό και η τεχνοκριτική. Εξετάζεται η ζωγραφική τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. Αναλύονται οι καλλιτεχνικές σπουδές, η εκθεσιακή δραστηριότητα

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις