Η περίοδος των Μακεδόνων (867-1056): εποχή κρατικής και εκκλησιαστικής ανασυγκρότησης, πολιτικής και πνευματικής ακμής και ακτινοβολίας

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΠΙΣΗ

Περιγραφή

Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη ποικίλων θεμάτων που αφορούν στις εξελίξεις οι οποίες σημειώθηκαν στην κοινωνία και την οικονομία της περιόδου των Μακεδόνων, στην οργάνωση της διοίκησης, ατη νομοθεσί, στις σχέσεις με τους ξένους λαούς, στις σχέσεις Πολιτείας -Εκκλησίας και στην πολιτική ιδεολογία γενικότερα. Στον τομέα της τέχνης θα επιδιωχθεί η διερεύνηση των παραγόντων που οδήγησαν στη μεγάλη ανάπτυξή της σε όλες της τις εκφάνσεις:αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική, έργα μικροτεχνίας. Θα διερευνηθεί ο ρόλος των κτητόρων, οι σχέσεις μητροπολιτικής και επαρχιακής τέχνης, η αναβίωση θεμάτων και τρόπων της κλασικής αρχαιότητας. Θα αναλυθούν επίσης όψεις της πολύπλευρης πνευματικής δραστηριότητας της εποχής, όπως η αντιγραφή, η μελέτη και ο σχολιασμός των αρχαίων συγγραφέων, η σύνθεση λεξικών, η εκπαίδευση, η ερανιστκή δραστηριότητα των χρόνων του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου.

Διδάσκουσες: Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη και Σοφία Καλοπίση-Βέρτη σε συνεργασία με τον Στυλιανό Λαμπάκη (Ε.Ι.Ε/Β.

Περισσότερα  

Ημερολόγιο