Βιντεοσκοπημένα μαθήματα 2021

Πατήστε τον τίτλο για να παρακολουθήστε το αντίστοιχο μάθημα. Μπορεί να σας ζητηθεί Κωδικός.

+1. Πρώτη ανάλυση κατά Rasch (5 Απριλίου 2022) Κωδικός iGa3UnYm

1. Εισαγωγή (4 Μαρτ. 2021) Κωδικός eM7zqRpP

2. Εφαρμογή (10 Μαρτ. 2021) Κωδικός bXPtJCf2

3. Δυσκολία (17 Μαρτ. 2021) Κωδικός Gd3C33fR

4. Rasch I (31 Mart. 2021) Kωδικός bNQkFa62

5. Rasch II (14 Απριλίου 2021) Κωδικός mXEUxPu3

6. Αξιοπιστία (21 Απριλίου 2021) Κωδικός KbbJWTz4

7. Έργο (12 Μαΐου 2021) Κωδικός DuNJ7762

8. Baccalauréat (19 Μαΐου 2021) Κωδικός qQhRcC7c

9. Διαφορετικότητα (Diff. item Functioning) (26 Μαΐου) Κωδικός HvWvWvX3

10. Αρνητική βαθμολογία (2 Ιουνίου) Κωδικός vYiTjMJ3