Δημιουργία και Διαχείριση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Η δημιουργία μαθήματος είναι η πιο σημαντική ενέργεια του εκπαιδευτή στην πλατφόρμα. Το ηλεκτρονικό μάθημα αποτελεί τη βασική λειτουργική οντότητα της πλατφόρμας Open eClass. Κάθε μάθημα ενσωματώνει μια σειρά από υποσυστήματα, την οργάνωση και τη διαχείριση των οποίων αναλαμβάνει ο υπεύθυνος εκπαιδευτής. Στην ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού μαθήματος και οι βασικές ρυθμίσεις για τη διαχείρισή του.

 

Δημιουργία Ηλεκτρικών Μαθημάτων

Δημιουργία Μαθήματος.pptx
Τύποι Μαθήματος.pptx
Άδειες διάθεσης μαθήματος.pptx

 

 

Δημιουργία Μαθήματος.pdf
Τύποι Μαθήματος.pdf
Άδειες διάθεσης μαθήματος.pdf