Γνωριμία με την Open eClass

Η πλατφόρμα Open eClass έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και διανέμεται ελεύθερα. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται η φιλοσοφία, οι στόχοι και τα οφέλη της πλατφόρμας και περιγράφονται επιγραμματικά τα βασικά χαρακτηριστικά της.