Καταληκτική παράδοση και απολογισμός (12 Ιανουαρίου 2023)

Γενικές επισημάνσεις, συμπεράσματα και συζήτηση εφ' όλης της ύλης. Παρατηρήσεις σχετικές με την σύνταξη των γραπτών δοκιμίων.