Σεμινάριο: Τα κοντσέρτα του Joseph Haydn

Ιωάννης Φούλιας

Περιγραφή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για την μουσική θεωρία και ανάλυση επί του ρεπερτορίου της κλασσικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του παρόντος σεμιναρίου θα αποτελέσουν τα κοντσέρτα για πληκτροφόρα, έγχορδα αλλά και πνευστά όργανα που ο Joseph Haydn συνέθεσε σε διάφορες περιόδους της μακράς σταδιοδρομίας του, σε συνάφεια με θεωρίες για την μουσική μορφή της εποχής εκείνης αλλά και μεταγενέστερες.

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι πρώτες παραδόσεις γίνονται από τον διδάσκοντα, προκειμένου σε αυτές να παρουσιασθεί το επιλεγμένο ρεπερτόριο, να αποσαφηνισθεί το γενικό θεωρητικό πλαίσιο και να αναπτυχθούν ενδεικτικά ορισμένες πρακτικές εφαρμογές (αναλύσεις έργων). Μία τουλάχιστον παράδοση αφιερώνεται στην μουσική βιβλιογραφική έρευνα και την μεθοδολογία εκπόνησης μιας επιστημονικής εργασίας. Από εκεί και ύστερα, όλοι οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρουσιάζουν υποχρεωτικά τις εργασίες τους, προτού τις καταθέσουν γραπτώς προς αξιολόγηση. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται ε

Περισσότερα  

Ενότητες

Στην εναρκτήρια συνάντηση του σεμιναρίου λαμβάνει κατ' αρχάς χώραν η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτό (βλ. τις σχετικές προϋποθέσεις στην πλήρη Περιγραφή του μαθήματος παραπάνω). Η δήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αυτοπροσώπως και ο κατάλογος των συμμετεχόντων οριστικοποιείται αυθημερόν (υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει καμμία δυνατότητα να γίνει κατόπιν δεκτός οιοσδήποτε άλλος φοιτητής).

    Στην ίδια συνάντηση κανονίζεται επίσης το πρόγραμμα των επόμενων συναντήσεων, γίνεται παρουσίαση του υπό εξέταση συνολικού ρεπερτορίου (προκειμένου μέχρι την επόμενη κιόλας συνάντηση οι συμμετέχοντες φοιτητές να έχουν επιλέξει οριστικά τα έργα που θα τους απασχολήσουν ειδικότερα κατά περίπτωση) και δίνονται όλες οι απαραίτητες μεθοδολογικές κατευθύνσεις και οδηγίες.

    Ενδεικτικές αναλύσεις (από τον διδάσκοντα): Κοντσέρτο για όργανο σε Ντο-μείζονα, Hob. XVIII: 1 (1756), πρώτο και δεύτερο μέρος.

Στην παράδοση αυτή καταρτίζεται το πρόγραμμα των παρουσιάσεων του σεμιναρίου μέχρι το τέλος του εξαμήνου. Επίσης, αποσαφηνίζονται όψεις της θεωρίας του Heinrich Christoph Koch για την μορφή σονάτας και γίνονται ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος: Κοντσέρτο για όργανο σε Ντο-μείζονα, Hob. XVIII: 1 (1756), τρίτο μέρος· Κοντσέρτο για όργανο / πληκτροφόρο σε Ντο-μείζονα, Hob. XVIII: 5 (έως το 1763)· Κοντσέρτο για όργανο / πληκτροφόρο σε Ντο-μείζονα, Hob. XVIII: 8 (έως το 1766)· Κοντσέρτο για όργανο / πληκτροφόρο σε Ντο-μείζονα, Hob. XVIII: 10 (έως το 1771).

Αποσαφήνιση όψεων της θεωρίας του Francesco Galeazzi για την μορφή σονάτας, καθώς και ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος: Κοντσέρτο για βιολί σε Ντο-μείζονα, Hob. VIIa: 1 (1761-1765)· Κοντσέρτο για βιολί σε Σολ-μείζονα, Hob. VIIa: 4 (έως το 1769).

Αποσαφήνιση όψεων της θεωρίας του Heinrich Birnbach για την μορφή σονάτας αλλά και για άλλες μουσικές μορφές, καθώς και ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος: Κοντσέρτο για βιολί σε Λα-μείζονα, Hob. VIIa: 3 (1765-1770)· Κοντσέρτο για δύο lire organizzate σε Ντο-μείζονα, Hob. VIIh: 1 (1786).

Αποσαφήνιση όψεων της θεωρίας του Anton Reicha για την μορφή σονάτας αλλά και για άλλες μουσικές μορφές, καθώς και ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος: Κοντσέρτο για δύο lire organizzate σε Φα-μείζονα, Hob. VIIh: 4 (1786)· Κοντσέρτο για δύο lire organizzate σε Σολ-μείζονα, Hob. VIIh: 2 (1786).

Επισημάνσεις ως προς την σύνταξη ενός εισαγωγικού σημειώματος αναφορικά με το ιστορικό ενός έργου, εισαγωγή στην μουσική βιβλιογραφική έρευνα (μεθοδολογία της έρευνας και βιβλιογραφική τεκμηρίωση μιας επιστημονικής εργασίας), καθώς και ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος: Κοντσέρτο για δύο lire organizzate σε Φα-μείζονα, Hob. VIIh: 5 (1787)· Κοντσέρτο για τρομπέτα σε Μι-ύφεση-μείζονα, Hob. VIIe: 1 (1796).

Πέτρος Χοχλακάκης

Κοντσέρτο για πληκτροφόρο σε Φα-μείζονα, Hob. XVIII: 3 (έως το 1771)

Sinfonia concertante σε Σι-ύφεση-μείζονα (για όμποε, φαγγόττο, βιολί, βιολοντσέλλο και ορχήστρα), Hob. I: 105 (1792)

Ευγενία Πανταζή

Κοντσέρτο για βιολοντσέλλο σε Ντο-μείζονα, Hob. VIIb: 1 (1761-1765)

Κοντσέρτο για βιολοντσέλλο σε Ρε-μείζονα, Hob. VIIb: 2 (1783)

Αγγελική Διαμαντή

Κοντσέρτο για κόρνο σε Ρε-μείζονα, Hob. VIId: 3 (1762)

Κοντσέρτο για πληκτροφόρο σε Ρε-μείζονα, Hob. XVIII: 11 (έως το 1784)

Έλενα Φίντελνταϋ

Κοντσέρτο για όργανο / πληκτροφόρο σε Ρε-μείζονα, Hob. XVIII: 2 (έως το 1767)

Κοντσέρτο για δύο lire organizzate σε Σολ-μείζονα, Hob. VIIh: 3 (1787)

Γιώργος Ηλιάδης

Κοντσέρτο για βιολί και τσέμπαλο σε Φα-μείζονα, Hob. XVIII: 6 (έως το 1766)

Κοντσέρτο για πληκτροφόρο σε Σολ-μείζονα, Hob. XVIII: 4 (έως το 1781)

Γενικές επισημάνσεις, συμπεράσματα και συζήτηση εφ' όλης της ύλης. Παρατηρήσεις σχετικές με την σύνταξη των γραπτών δοκιμίων.