Παρουσιάσεις ΙV (15 Δεκεμβρίου 2022)

Έλενα Φίντελνταϋ

Κοντσέρτο για όργανο / πληκτροφόρο σε Ρε-μείζονα, Hob. XVIII: 2 (έως το 1767)

Κοντσέρτο για δύο lire organizzate σε Σολ-μείζονα, Hob. VIIh: 3 (1787)