Παρουσιάσεις ΙI (1 Δεκεμβρίου 2022)

Ευγενία Πανταζή

Κοντσέρτο για βιολοντσέλλο σε Ντο-μείζονα, Hob. VIIb: 1 (1761-1765)

Κοντσέρτο για βιολοντσέλλο σε Ρε-μείζονα, Hob. VIIb: 2 (1783)