Εισαγωγή στο μάθημα και παρουσίαση του MQTT

3 Οκτωβρίου 2023

Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο μάθημα και παρουσίαση του MQTT. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, παρουσιάστηκε το μοντέλο publish - subscribe και το πρωτόκολλο μηνυμάτων MQTT. Τέλος, αναφέρθηκαν τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εργασία: mosquitto για τον broker, Εclipse paho JAVA client και Android, για τα JAVA client και android, αντίστοιχα.

Διαφάνειες

Lecture_ΜQTT_23-24.pptx

Βιντεοδιαλέξεις 2023 - 2024

Παρουσίαση MQTT

2η ώρα, 3 Οκτ. 2023

Υλικό αναφοράς

sg248054.pdf

Μελετήστε το 1ο και 2ο κεφάλαιο.

Διαφάνειες

Lecture_ΜQTT_22-23.pdf
Lecture_ΜQTT_22-23.pptx

Βιντεοδιαλέξεις 2022 - 2023

Εισαγωγή στο μάθημα και το MQTT

1η Διάλεξη - 1η ώρα (14:00) - Εισαγωγή στο μάθημα και το MQTT

Εισαγωγή στο MQTT

1η Διάλεξη - 2η ώρα (15:00) - Εισαγωγή στο MQTT