Ανάπτυξη Λογισμικού για Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες (Δικτυακός Προγραμματισμός) (Κ23-Β) (Κ23Β)

Nancy Alonistioti

Περιγραφή

Το μάθημα Κ23β "Ανάπτυξη Λογισμικού Τηλεπικοινωνιών - Δικτυακός Προγραμματισμός" συνίσταται σε μια εκτεταμένη υλοποίηση δικτυακών λειτουργιών, πρωτοκόλλων και εφαρμογών. Η προσέγγιση στοχεύει στην σταδιακή εξοικείωση στον προγραμματισμό σε διαφορετικά δικτυακά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει προγραμματισμό για σταθερά και κινητά δίκτυα και εφαρμογές Μελλοντικού Διαδικτύου, κινητών και ασύρματων συστημάτων. Οι εφαρμογές και οι υλοποιήεις αφορούν επίσης γνωσιακά και αναδιαμορφώσιμα περιβάλλοντα κινητών και ασύρματων επικοινωνιών (με χρήση π.χ. J2ME, Android). Τέλος η ανάπτυξη θα επεκταθεί με χρήση τεχνικών διαδικτυακού προγραμματισμού με στόχο τη διαχείριση των κινητών συσκευών (σε προκαθορισμένο περιβάλλον προσομοίωσης).

Ενότητες

 

Δείτε στο σύνδεσμο ΕΔΩ τις οδηγίες χρήσης του Webex από φοιτητές.

Το μάθημα Κ23Β «Ανάπτυξη Λογισμικού για Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες» θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως ακολουθώντας το μοντέλο της ανάστροφης διδασκαλίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές θα παρακολουθούν τις βιντεοσκοπημένες διαλέξεις του προηγούμενου εξαμήνου και το αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό στο ηλεκτρονικό μάθημα. Για διευκρινήσεις, απορίες, σημεία που δεν έχουν γίνει κατανοητά, θα υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στην περιοχή των συζητήσεων στο ηλεκτρονικό μάθημα. Αυτές θα απαντώνται είτε γραπτώς είτε στην επόμενη τηλεδιάσκεψη.

Κάθε εβδομάδα θα ανακοινώνεται το τι θα πρέπει να μελετάτε για την επόμενη.

15 Δεκ. 2020: Παρουσίαση του 2ου Παραδοτέου της Εργασίας: Σύνδεσμος βιντεοδιάλεξης

6η Εβδομάδα: 5 Νοε. – 10 Νοε. 2020 Εισαγωγή στο git

5η Εβδομάδα: 28 Οκτ. – 3 Νοε. 2020 Εισαγωγή στο Android

4η Εβδομάδα: 21 Οκτ. – 27 Οκτ. 2020 Eισαγωγή στη JAVA, μέρος Δ (JDBC) και Εισαγωγή στο Android

3η Εβδομάδα: 14 Οκτ. – 20 Οκτ. 2020 Eισαγωγή στη JAVA, μέρη Β & Γ

2η Εβδομάδα: 6 Oκτ.  – 13 Οκτ. 2020 Eισαγωγή στη JAVA, μέρος Α

1η Εβδομάδα: 29 Σεπτ. – 5 Οκτ. 2020

  • Πρώτη τηλεδιάσκεψη: 6 Οκτ. 2020, ώρα 13:00 – Παρουσίαση Εργασίας.
  • Η εργασία για το 2020 – 2021 θα είναι η ίδια με αυτή του 2019 – 2020. Οπότε για να είστε έτοιμες και έτοιμοι για την 1η διάλεξη παρακολουθήστε τις σχετικές βιντεο-παρουσιάσεις της ενότητας Παρουσίαση της Εργασίας και μελετήστε την μέχρι και την εκφώνηση του 1ου Παραδοτέου.

Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, παρουσιάστηκε το μοντέλο publish - subscribe και το πρωτόκολλο μηνυμάτων MQTT. Τέλος, αναφέρθηκαν τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εργασία: mosquitto για τον broker, Εclipse paho JAVA client και Android, για τα JAVA client και android, αντίστοιχα.

Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο σύστημα Android. Παρουσιάστηκαν η αρχιτεκτονική του Android, τα βασικά συστατικά του και υπηρεσίες, καθώς και τα βασικά συστατικά των εφαρμογών.

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε τις διαφάνειες αλλά και τις βιντεοδιαλέξεις "Εισαγωγή στη Java" που πραγματοποιήθηκαν φέτος και πέρυσι.

Για την πρώτη εβδομάδα (28 Σεπ 2020 - 5 Οκτ 2020), μελετήστε την Παρουσίαση της Εργασίας μέχρι και το 1ο Παραδοτέο. Η παρουσίαση της εργασίας 2020-2021, η οποία είναι η ίδια με του 2019 - 2020, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2020, ώρα 13:00.

Παρουσιάστηκε συνοπτικά η εργασία, ο σκοπός, το αντικείμενο της και οι φάσεις υλοποίησής της.

Πραγματοποιήθηκε εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA και τις τεχνολογίες της. (Ολοκληρώθηκε)

Το μέρος Α διδάχθηκε στις 02.10.2018.

Τα μέρη Β και Γ διδάχτηκαν στις 09.10.2018.

Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο σύστημα Android. Παρουσιάστηκαν η αρχιτεκτονική του Android, τα βασικά συστατικά του και υπηρεσίες, καθώς και τα βασικά συστατικά των εφαρμογών. Παρουσουσιάστηκαν απλά παραδείγματα εφαρμογών με ένα και δύο activities.

Ημερολόγιο