Ανάπτυξη Λογισμικού για Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες (Δικτυακός Προγραμματισμός) (Κ23-Β) (Κ23Β)

Νάνσυ Αλωνιστιώτη, Παντελής Μπαλαούρας

Περιγραφή

Το μάθημα Κ23β "Ανάπτυξη Λογισμικού Τηλεπικοινωνιών - Δικτυακός Προγραμματισμός" συνίσταται σε μια εκτεταμένη υλοποίηση δικτυακών λειτουργιών, πρωτοκόλλων και εφαρμογών. Η προσέγγιση στοχεύει στην σταδιακή εξοικείωση στον προγραμματισμό σε διαφορετικά δικτυακά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει προγραμματισμό για σταθερά και κινητά δίκτυα και εφαρμογές Μελλοντικού Διαδικτύου, κινητών και ασύρματων συστημάτων. Οι εφαρμογές και οι υλοποιήεις αφορούν επίσης γνωσιακά και αναδιαμορφώσιμα περιβάλλοντα κινητών και ασύρματων επικοινωνιών (με χρήση π.χ. J2ME, Android). Τέλος η ανάπτυξη θα επεκταθεί με χρήση τεχνικών διαδικτυακού προγραμματισμού με στόχο τη διαχείριση των κινητών συσκευών (σε προκαθορισμένο περιβάλλον προσομοίωσης).

Ενότητες

3 Οκτ. 2023

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της εργασίας 2023 - 2024. Είναι η ίδια με τα έτη 2022-2023 και 2021 - 2022.

3 Οκτωβρίου 2023

Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο μάθημα και παρουσίαση του MQTT. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, παρουσιάστηκε το μοντέλο publish - subscribe και το πρωτόκολλο μηνυμάτων MQTT. Τέλος, αναφέρθηκαν τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εργασία: mosquitto για τον broker, Εclipse paho JAVA client και Android, για τα JAVA client και android, αντίστοιχα.

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε τις διαφάνειες αλλά και τις βιντεοδιαλέξεις "Εισαγωγή στη Java" που πραγματοποιήθηκαν φέτος αλλά και των προηγούμενων ετών.

Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο σύστημα Android. Παρουσιάστηκαν η αρχιτεκτονική του Android, τα βασικά συστατικά του και υπηρεσίες, καθώς και τα βασικά συστατικά των εφαρμογών.

Για την πρώτη εβδομάδα (28 Σεπ 2020 - 5 Οκτ 2020), μελετήστε την Παρουσίαση της Εργασίας μέχρι και το 1ο Παραδοτέο. Η παρουσίαση της εργασίας 2020-2021, η οποία είναι η ίδια με του 2019 - 2020, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2020, ώρα 13:00.

Παρουσιάστηκε συνοπτικά η εργασία, ο σκοπός, το αντικείμενο της και οι φάσεις υλοποίησής της.

Πραγματοποιήθηκε εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA και τις τεχνολογίες της. (Ολοκληρώθηκε)

Το μέρος Α διδάχθηκε στις 02.10.2018.

Τα μέρη Β και Γ διδάχτηκαν στις 09.10.2018.

Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο σύστημα Android. Παρουσιάστηκαν η αρχιτεκτονική του Android, τα βασικά συστατικά του και υπηρεσίες, καθώς και τα βασικά συστατικά των εφαρμογών. Παρουσουσιάστηκαν απλά παραδείγματα εφαρμογών με ένα και δύο activities.