Παρουσίαση εργασίας 2020 - 2021 (όμοια με 2019 - 2020)

Για την πρώτη εβδομάδα (28 Σεπ 2020 - 5 Οκτ 2020), μελετήστε την Παρουσίαση της Εργασίας μέχρι και το 1ο Παραδοτέο. Η παρουσίαση της εργασίας 2020-2021, η οποία είναι η ίδια με του 2019 - 2020, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2020, ώρα 13:00.

Παρουσιάστηκε συνοπτικά η εργασία, ο σκοπός, το αντικείμενο της και οι φάσεις υλοποίησής της.

Διάλεξη

Εισαγωγή και παρουσίαση εργασίας 2020 - 2021

Περιλαμβάνει την επεξήγηση της εκφώνησης του 1ου Παραδοτέου της εργασίας.

Διαφάνειες

Εργασία Ανάπτυξη 2020.pdf

Εκφώνηση 1ου Παραδοτέου Εργασίας

Ανάπτυξη Λογισμικού για Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες- Πρώτο Παραδοτέο - Assignment - 2020-2021.pdf

Εκφώνηση Εργασίας (2020 - 2021) - 1ο Παραδοτέο.

Input Data.zip
Εκφώνηση 1ου Παραδοτέου

2019 - 2020

Εκφώνηση 2ου Παραδοτέου Εργασίας

Ανάπτυξη Λογισμικού για Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες- Δεύτερο Παραδοτέο - Assignment - 2019-2020
Εκφώνηση 2ου Παραδοτέου 2019 - 2020

Παλαιότερες εκδόσεις

Παρουσίαση εργασίας 2019 - 2020
Παρουσίαση Εργασίας 2019
Ανάπτυξη Λογισμικού για Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες- Πρώτο Παραδοτέο - Assignment - 2019-2020