Εισαγωγή στο Android (2018 - 2019)

Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο σύστημα Android. Παρουσιάστηκαν η αρχιτεκτονική του Android, τα βασικά συστατικά του και υπηρεσίες, καθώς και τα βασικά συστατικά των εφαρμογών. Παρουσουσιάστηκαν απλά παραδείγματα εφαρμογών με ένα και δύο activities.

Διάλεξη

Παρουσίαση Android, Μέρος Α
Παρουσίαση Android, Μέρος Β
Παρουσίαση Android, Μέρος Γ

Παρουσίαση

Lecture_4_Android_2018.pdf