Εισαγωγή στη Java (2018 - 2019)

Πραγματοποιήθηκε εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA και τις τεχνολογίες της. (Ολοκληρώθηκε)

Το μέρος Α διδάχθηκε στις 02.10.2018.

Τα μέρη Β και Γ διδάχτηκαν στις 09.10.2018.

 Αρχεία παρουσιάσεων

Lecture_JAVA_Part1.pdf
Παρουσίαση 2-10-2018
Lecture_JAVA_Part2.pdf
Lecture_JAVA_Part3.pdf

Βιντεοδιαλέξεις

Εισαγωγή στη JAVA, Διάλεξη 1, Μέρος Α

02 Οκτωβρίου 2018

Εισαγωγή στη JAVA, Μέρος Α (2η ώρα)

2 Οκτωβρίου 2018

Εισαγωγή στη JAVA, Μέρος Α, 3η ώρα

02 Οκτωβρίου 2018

Εισαγωγή στη JAVA, Μέρος Β, 1η ώρα

09 Οκτωβρίου 2018

Εισαγωγή στη JAVA, Μέρος Β & Γ, 2η ώρα

09 Οκτωβρίου 2018

Εισαγωγή στη JAVA, Μέρος Γ, 3η ώρα

09 Οκτωβρίου 2018