Σχέδια μαθήματος

Στη θεματική αυτή ενότητα προτείνεται ένας οδηγός κατάστρωσης σχεδίου μαθήματος που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος φυσικών επιστημών.

Συγκεκριμένα εξηγείται πώς μπορεί να σχεδιασθεί και να καταστρωθεί ένα σχέδιο μαθήματος (και φύλλο εργασίας) και περιγράφονται τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει.