ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ENOTHTEΣ (ενδεικτικά) 

Ημερομηνία

Ενότητες

7/3

Εισαγωγή-Γενικές έννοιες. Θέματα που απασχολούν την Επαγγελματική Συμβουλευτική

14/3

Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση-Σύναψη συμβολαίου- Διερεύνηση προβλήματος

21/3

Βοήθεια προς τον πελάτη για να γνωρίσει τον εαυτό του

28/3

Χρήση τεστ, ερωτηματολογίων και επαγγελματικών πληροφοριών

4/4

Χρήση τεστ, ερωτηματολογίων και επαγγελματικών πληροφοριών

11/4

Δράση, αποτελέσματα & τερματισμός  συμβουλευτικής διαδικασίας

18/4

Δράση, αποτελέσματα & τερματισμός  συμβουλευτικής διαδικασίας

9/5

Επαγγελματική Συμβουλευτική σε οργανισμούς

16/5

Προβλήματα και προκλήσεις των επαγγελματικών συμβούλων

23/5

Αυτό-διαχείριση των επαγγελματικών συμβούλων

30/5

Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας

6/6

Ειδικά θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής

   

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα βασιστεί στην παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα, στη συγγραφή σύντομων εργασιών που προτείνονται από τη διδάσκουσα και στην τελική εξέταση του μαθήματος.