Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΨΧ39)

Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η έννοια της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής καθώς και τα θέματα που απασχολούν το γνωστικό αυτό αντικείμενο. Αναλύονται τα διαφορετικά είδη των ζητημάτων που απασχολούν τους «πελάτες», τα προβλήματα που υποβόσκουν και η σημασία τους για τους επαγγελματικούς συμβούλους, η αλληλεπίδραση συμβούλου-«πελάτη» και οι δεξιότητες συμβουλευτικής. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα στάδια της αρχικής διαγνωστικής αξιολόγησης, της σύναψης συμβολαίου μεταξύ συμβούλου και «πελάτη» και της διερεύνησης του προβλήματος. Εξετάζεται, επίσης, η χρήση των τεστ, των ερωτηματολογίων και των επαγγελματικών πληροφοριών, προκειμένου να βοηθηθεί ο πελάτης στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας, στη λήψη αποφάσεων και στην ανάληψη δράσης. Ακόμη, εξετάζονται ειδικά θέματα όπως η εφαρμογή της επαγγελματικής συμβουλευτικής στους σύγχρονους οργανισμούς, τα όρια μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής συμβουλευτικής, οι διάφορες προκλήσεις και τα διλήμματα των συμβούλων κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους,

Περισσότερα  

Ενότητες

ENOTHTEΣ (ενδεικτικά) 

Ημερομηνία

Ενότητες

7/3

Εισαγωγή-Γενικές έννοιες. Θέματα που απασχολούν την Επαγγελματική Συμβουλευτική

14/3

Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση-Σύναψη συμβολαίου- Διερεύνηση προβλήματος

21/3

Βοήθεια προς τον πελάτη για να γνωρίσει τον εαυτό του

28/3

Χρήση τεστ, ερωτηματολογίων και επαγγελματικών πληροφοριών

4/4

Χρήση τεστ, ερωτηματολογίων και επαγγελματικών πληροφοριών

11/4

Δράση, αποτελέσματα & τερματισμός  συμβουλευτικής διαδικασίας

18/4

Δράση, αποτελέσματα & τερματισμός  συμβουλευτικής διαδικασίας

9/5

Επαγγελματική Συμβουλευτική σε οργανισμούς

16/5

Προβλήματα και προκλήσεις των επαγγελματικών συμβούλων

23/5

Αυτό-διαχείριση των επαγγελματικών συμβούλων

30/5

Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας

6/6

Ειδικά θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής

   

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα βασιστεί στην παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα, στη συγγραφή σύντομων εργασιών που προτείνονται από τη διδάσκουσα και στην τελική εξέταση του μαθήματος.

Ημερολόγιο