Άλγεβρα Cartan, βάρη, ρίζες, ομάδες SU(N), αναπαραστάσεις, πίνακες Young.