Συνεχείς Ομάδες. Η ομάδα SO(2). Ομάδες Lie. Άλγεβρα Lie.