Ομάδα των μεταθέσεων. Θεώρημα Cayley. Διαγράμματα και πίνακες Young.