Αστροσωματιδιακή Φυσική & Κοσμική Ακτινοβολία
  • Εισαγωγή: Τι είναι η Αστροσωματιδιακή Φυσική. Ο ρόλος της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων στην κατανόηση του Σύμπαντος. Ανακάλυψη των κοσμικών σωματιδίων.
  • Κοσμολογία - Πρώιμο Σύμπαν:
  • Διαστολή του Σύμπαντος. Νόμος του Hubble. Θερμοδυναμική του πρώιμου σύμπαντος. Μεγάλη Εκρηξη. Ακτινοβολία μικροκυματικού υποβάθρου (CMB). Λόγος νετρονίων - πρωτονίων. Αρχέγονη πυρηνοσύνθεση. Αποσύζευξη νετρίνων..
  • Μετρήσεις μικροκυματικού υποβάθρου και συνέπειες στην κοσμολογία. Νεώτερες εξελίξεις στις μετρήσεις των κοσμολογικών παραμέτρων (Σκοτεινή ύλη WMAP). Σκοτεινή ενέργεια.
  •  Κοσμική Ακτινοβολία (ΚΑ):
  • Πρωτογενής κοσμική ακτινοβολία Ιδιότητες πρωτογενούς ΚΑ (ενεργειακά φάσματα, πυκνότητα, ισοτροπία).  Δευτερογενής κοσμική ακτινοβολία . Δημιουργία αδρονικών και ηλεκτρομαγνητικών καταιωνισμών. Προέλευση και μηχανισμοί επιτάχυνσης κοσμικών ακτίνων.Διαμόρφωση Γαλαξιακής  ΚΑ ( ηλιακή διαμόρφωση, γήινο μαγνητικό πεδίο, ασυμπτωτικές διευθύνσεις). Κυριότερες μεταβολές της εντασης της ΚΑ.
  • Μέθοδοι και διατάξεις ανίχνευσης κοσμικής ακτινοβολίας:
  • Πειράματα ανίχνευσης αδρονικών καταιωνισμών. Δορυφορικές και επίγειες μετρήσεις ΚΑ. Μετρητές Νετρονίων και Δίκτυα. 
  • Νεότερες Εξελίξεις στη Βασική έρευνα και Εφαρμογές της ΚΑ . Παρακολούθηση κοντινού γεωδιαστημικού περιβάλλοντος. Προειδοποιητικά σήματα για την άφιξη "επικίνδυνων" σωματιδίων. Εκτίμηση δόσεων απο κοσμική ακτνοβολία.