Κεφάλαιο 5 - Ανάρτηση Συνδέσμων Βίντεο σε Eclass και άλλες πλατφόρμες

Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσάζεται η ανάρτηση/τοποθέτηση συνδέσμων βίντεο της πλατφόρμας OpenDelos (ή και άλλων) στο eClass.

Η σύνδεση eClass με OpenDelos βίντεο επιτρέπει στους Διαχειριστές χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα OpenDelos για να φιλοξενήσουν ένα πολυμορφικό αρχείο. Έπειτα μπορούν να το τοποθετήσουν/αναρτήσουν στην πλατφόρμα eClass, μέσα από το διαχειριστικό της περιβάλλον.

Ο πόρος βίντεο δεν αναρτάται εκ νέου στην πλατφόρμα eClass αλλά φιλοξενείται στην πλατφόρμα OpenDelos και μέσω της σύνδεσης προβάλεται ανάλογα με την κατάσταση προβολής σε ένα μάθημα eClass.

 

Προσοχή: Η ανάρτηση συνδέσμων OpenDelos στο eClass δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα με την σύνδεση μαθημάτων. Η διαδικασία χρειάζεται να γίνει κατά βούληση από τον υπεύθυνο Διδάσκων ή κάποιο συνεργάτη του, ο οποίος έχει δικαίωμα διαχείρισης στο eClass.

 

Ενότητες:

1. Ανάρτηση δημόσιου συνδέσμου βίντεο,

2. Ανάρτηση δημόσιων βίντεο μέσα από την διαχείριση του Eclass.

3. Ανάρτηση βίντεο περιορισμένης προβολής σε συγκεκριμένο μάθημα στο Eclass.

 

Ενότητα 5.1 - Πώς θα προσθέσω σύνδεσμο δημόσιου βίντεο από το Delos στο eClass;

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εξοικείωση με την διαχείριση/χρήση ενός συνδέσμου δημόσιου βίντεο.

Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει ένα σύνδεσμο δημόσιου βίντεο από το OpenDelos στην πλατφόρμα eclass, σε συγκεκριμένο μάθημα ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση οι φοιτητές.

Ο σύνδεσμος μπορεί να αντιγραφεί είτε από την λειτουργία 'Copy URL' μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης, είτε από την 'Αναζήτηση' αντιγράφοντας τον σύνδεσμο αναπαραγωγής του πόρου στο δημόσιο περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Η ίδια διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ένα σύνδεσμο αναπαραγωγής από το Youtube.

 

Σημαντική πληροφορία: Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα! Ο Υπεύθυνος  καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δημόσιο σύνδεσμο από ένα μάθημα σε πολλά διαφορετικά μαθήματα στο eClass.

 

Ενότητα 5.1 - Πώς θα προσθέσω σύνδεσμο δημόσιου βίντεο από το Delos στο eClass;
Ενότητα 5.1 - Πώς θα προσθέσω σύνδεσμο δημόσιου βίντεο από το Delos στο eClass;
Ενότητα 5.1 - Πώς θα προσθέσω σύνδεσμο δημόσιου βίντεο από το Delos στο eClass;
Ενότητα 5.1 - Πώς θα προσθέσω σύνδεσμο δημόσιου βίντεο από το Delos στο eClass;
Σεμινάριο OpenDelos 20 -12-2021 - Διαχείριση Περιεχομένου - Μέρος 15

Ανάρτηση συνδέσμων youtube στο eClass.

 

Ενότητα 5.2 - Πώς θα αναρτήσω δημόσια βίντεο μέσα από την διαχείριση του Eclass;

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εξοικείωση με την λειτουργία ανάρτησης στο eClass, βίντεο δημόσιας προβολής από την πλατφόρμα OpenDelos. Το βίντεο μπορεί να αναρτηθει σε ένα συγκεκριμένο μάθημα μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του eClass.

Για την ανάρτηση είναι αναγκαία η σύνδεση του μαθήματος OpenDelos με το αντίστοιχο μάθημα στο eClass. Πλέον πολλά Μαθήματα OpenDelos μπορούν να συνδεθούν με πολλά μαθήματα στο eClass.

 

ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Η ανάρτηση των συνδέσμων βίντεο από την openDelos στο eClass μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον Υπεύθυνο Διδάσκοντα του μαθήματος Eclass, αλλά και από Βοηθό Εκπαιδευτή. Προϋπόθεση είναι ο τελευταίος να διατηρεί λογαριασμό Διαχειριστή Περιεχομένου στην πλατφόρμα OpenDelos με στοιχεία Ιδρυματικού Λογαριασμού.


Σημαντική Πληροφορία: Η παραπάνω μέθοδος ανάρτησης των βίντεο είναι ένας εναλλακτικός εύκολος τρόπος μέσα από το διαχειριστικό σύστημα της πλατφόρμας eClass.

 

Προσοχή: Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν ισχύει για δευτερεύοντες εξωτερικούς λογαριασμούς Διδασκόντων (μη ιδρυματικούς). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η χειροκίνητη μέθοδος της Ενότητας 5.1. Εναλλακτικά η ανάρτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν Βοηθό Μαθήματος.

 

 

Ενότητα 5.2 - Πως θα αναρτήσω δημόσια βίντεο μέσα από την διαχείριση του Eclass;

Ενότητα 5.2 - Πώς θα αναρτήσω δημόσια βίντεο μέσα από την διαχείριση του Eclass;

Ενότητα 5.2 - Πώς θα αναρτήσω δημόσια βίντεο μέσα από την διαχείριση του Eclass;
Ενότητα 5.2 - Πώς θα αναρτήσω δημόσια βίντεο μέσα από την διαχείριση του Eclass;

 

Ενότητα 5.3 - Πώς θα αναρτήσω βίντεο ιδιωτικής προβολής σε συγκεκριμένο μάθημα στο Eclass;

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εξοικείωση με την λειτουργία ανάρτησης στο eClass, ενός βίντεο περιορισμένης προβολής από την πλατφόρμα OpenDelos.

Ο σύνδεσμος βίντεο μπορεί να αναρτηθει σε ένα συγκεκριμένο μάθημα στο eClass ώστε να είναι ορατό μόνο από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του μαθήματος ενώ δεν θα είναι διαθέσιμο/προσβάσιμο στην αναζήτηση δημόσιου υλικού της πλατφόρμας OpenDelos από τους φοιτητές ή απλούς χρήστες. Επίσης οι φοιτητές δεν μπορούν να το αναζητήσουν με login στην πλατφόρμα OpenDelos με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Στην πράξη το eClass μέσω αυτής της διαδικασίας 'τραβάει' ένα ιδιωτικό βίντεο από το OpenDelos και κάνει ορατό τον σύνδεσμο μόνο μέσα στο eClass για τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Η σύνδεση αυτή γίνεται αυτόματα μεταξύ των δύο εφαρμογών και δεν απαιτεί την αντιγραφή και επικόλληση συνδέσμων βίντεο όπως στην Ενότητα 5.1.

Η ανάρτηση των συνδέσμων βίντεο από την πλατόφρμα OpenDelos στο eClass μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο από τον Υπεύθυνο Διδάσκοντα του μαθήματος Eclass, αλλά και από Βοηθό Εκπαιδευτή. Προϋπόθεση είναι ο τελευταίος να διατηρεί λογαριασμό Διαχειριστή Περιεχομένου/Προσωπικού Υποστήριξης στην πλατφόρμα OpenDelos με στοιχεία Ιδρυματικού Λογαριασμού.

 

Για την ανάρτηση είναι αναγκαία η σύνδεση του μαθήματος OpenDelos με το αντίστοιχο μάθημα στο eClass με την χρήση του κωδικού LMS. Για την σύνδεση αποστείλετε τον αντίστοιχο κωδικό LMS του eClass μαθήματος στην υπηρεσία Βιντεοδιαλέξεων. Πλέον πολλά Μαθήματα OpenDelos μπορούν να συνδεθούν με πολλά μαθήματα στο eClass.

 

Προσοχή: Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν ισχύει για δευτερεύοντες εξωτερικούς λογαριασμούς Διδασκόντων (μη ιδρυματικούς), εφόσον πραγματοποιείται από τον Διδάσκοντα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δημόσια προβολή υλικού και η χειροκίνητη μέθοδος της Ενότητας 5.1. Εναλλακτικά αν το βίντεο χρειάζεται να παραμείνει περιορισμένης πρόσβασης η ανάρτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν Βοηθό Μαθήματος.

 

Ενότητα 5.3 - Πώς θα αναρτήσω βίντεο ιδιωτικής προβολής σε συγκεκριμένο μάθημα στο Eclass;
Ενότητα 5.3 - Πώς θα αναρτήσω βίντεο ιδιωτικής προβολής σε συγκεκριμένο μάθημα στο Eclass;
Ενότητα 5.3 - Πώς θα αναρτήσω βίντεο ιδιωτικής προβολής σε συγκεκριμένο μάθημα στο Eclass;
Σεμινάριο OpenDelos 20 -12-2021 - Διαχείριση Περιεχομένου - Μέρος 13

Ανάρτηση συνδέσμων βίντεο στο περιβάλλον διαχείρισης eClass για δημόσια και περιορισμένα βίντεο.