Κεφάλαιο 5 - Ανάρτηση Συνδέσμων Βίντεο σε Eclass και άλλες πλατφόρμες

Ενότητες:

5.1 - Πώς θα προσθέσω σύνδεσμο δημόσιου βίντεο από το Delos στο eClass;

5.2 - Πώς θα αναρτήσω δημόσια βίντεο μέσα από την διαχείριση του Eclass;

5.3 - Πώς θα αναρτήσω βίντεο ιδιωτικής προβολής σε συγκεκριμένο μάθημα στο Eclass;

 

Η σύνδεση eClass με OpenDelos βίντεο επιτρέπει στους Διαχειριστές χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα OpenDelos για να φιλοξενήσουν ένα πολυμορφικό αρχείο. Έπειτα μπορούν να το τοποθετήσουν/αναρτήσουν στην πλατφόρμα eClass, μέσα από το διαχειριστικό της περιβάλλον.

 

Προσοχή: Η ανάρτηση συνδέσμων OpenDelos στο eClass δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα με την σύνδεση μαθημάτων. 

 

Ενότητα 5.1 - Πώς θα προσθέσω σύνδεσμο δημόσιου βίντεο από το Delos στο eClass;

Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει ένα σύνδεσμο δημόσιου βίντεο από το OpenDelos στην πλατφόρμα eclass, σε συγκεκριμένο μάθημα ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση οι φοιτητές.

Ο σύνδεσμος μπορεί να αντιγραφεί είτε από την λειτουργία 'Copy URL' μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης, είτε από την 'Αναζήτηση' αντιγράφοντας τον σύνδεσμο αναπαραγωγής του πόρου στο δημόσιο περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Η ίδια διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ένα σύνδεσμο αναπαραγωγής από το Youtube.

 

Σημαντική πληροφορία: Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα! Ο Υπεύθυνος  καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δημόσιο σύνδεσμο από ένα μάθημα σε πολλά διαφορετικά μαθήματα στο eClass.

 

Ενότητα 5.1 - Πώς θα προσθέσω σύνδεσμο δημόσιου βίντεο από το Delos στο eClass;
Ενότητα 5.1 - Πώς θα προσθέσω σύνδεσμο δημόσιου βίντεο από το Delos στο eClass;
Σεμινάριο OpenDelos 20 -12-2021 - Διαχείριση Περιεχομένου - Μέρος 15

Ανάρτηση συνδέσμων youtube στο eClass.

 

Ενότητα 5.2 - Πώς θα αναρτήσω δημόσια βίντεο μέσα από την διαχείριση του Eclass;

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εξοικείωση με την λειτουργία ανάρτησης στο eClass, βίντεο δημόσιας προβολής από την πλατφόρμα OpenDelos. Το βίντεο μπορεί να αναρτηθει σε ένα συγκεκριμένο μάθημα μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του eClass.

 

Ενότητα 5.2 - Πως θα αναρτήσω δημόσια βίντεο μέσα από την διαχείριση του Eclass;

Ενότητα 5.2 - Πώς θα αναρτήσω δημόσια βίντεο μέσα από την διαχείριση του Eclass;

 

Ενότητα 5.3 - Πώς θα αναρτήσω βίντεο ιδιωτικής προβολής σε συγκεκριμένο μάθημα στο Eclass;

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εξοικείωση με την λειτουργία ανάρτησης στο eClass, ενός βίντεο περιορισμένης προβολής από την πλατφόρμα OpenDelos.

 

Ενότητα 5.3 - Πώς θα αναρτήσω βίντεο ιδιωτικής προβολής σε συγκεκριμένο μάθημα στο Eclass;
Σεμινάριο OpenDelos 20 -12-2021 - Διαχείριση Περιεχομένου - Μέρος 13

Ανάρτηση συνδέσμων βίντεο στο περιβάλλον διαχείρισης eClass για δημόσια και περιορισμένα βίντεο.