Κεφάλαιο 4 - Διαχείριση Διαφανειών σε Πόρους

Ενότητες:

1. Προσθήκη διαφανειών σε βίντεο.

2. Συγχρονισμός Διαφανειών με το εργαλείο Synchronizer.

3. Επεξεργασία διαθέσιμων Διαφανειών.

4. Προσθήκη υποτίτλων.

 

Ενότητα 4.1 - Πώς προσθέτω διαφάνειες σε βίντεο χωρίς να κάνω συγχρονισμό;

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εμβάθυνση στην διαδικασία προσθήκης διαφανειών σε έναν πόρο βίντεο με στόχο τον εμπλουτισμό της τελικής προβολής του βίντεο με συγχρονισμένες διαφάνειες ή μη.

Η προσθήκη μιας σειράς διαφανειών μπορεί να γίνει με:

  • τη μεταφόρτωση αρχείου Powerpoint ή PDF
  • τη μεταφόρτωση σειράς από εικόνες
  • τη μεταφόρτωση από την καταγραφή της εφαρμογής slideRecorder

Μόνο μία από τις παραπάνω διεργασίες χρειάζεται για την τελική προβολή της παρουσίασης. Με την προσθήκη διαφανειών αυτόματα αλλάζει και η τελική διάταξη παρουσίασης/προβολής ενός πόρου βίντεο στο εργαλείου του Player.

 

Ενότητα 4.1 - Πώς προσθέτω διαφάνειες σε βίντεο χωρίς να κάνω συγχρονισμό;
Ενότητα 4.1 - Πώς προσθέτω διαφάνειες σε βίντεο χωρίς να κάνω συγχρονισμό;
Ενότητα 4.1 - Πώς προσθέτω διαφάνειες σε βίντεο χωρίς να κάνω συγχρονισμό;
Σεμινάριο OpenDelos 20 -12-2021 - Διαχείριση Περιεχομένου - Μέρος 9

Ανάρτηση Παρουσίασης - διαφανειών

 

Ενότητα 4.2 - Πώς συγχρονίζω βίντεο και διαφάνειες;

Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση με το εργαλείο του Synchronizer με το οποίο μπορούν να συγχρονιστούν οι διαθέσιμες διαφάνειες σε ένα βίντεο.

Ο Synchronizer αποτελεί ένα αναλυτικό αλλά ταυτόχρονα φιλικό στον χρήστη εργαλείο στη συγκεκριμένη πλατφόρμα καθώς επιτρέπει, με τη χρήση πολλαπλών επιμέρους λειτουργιών, τον ενδελεχή συγχρονισμό των διαφανειών ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

 

Ενότητα 4.2 - Πώς συγχρονίζω βίντεο και διαφάνειες;
Ενότητα 4.2 - Πώς συγχρονίζω βίντεο και διαφάνειες;

Ενότητα 4.2 - Πώς συγχρονίζω βίντεο και διαφάνειες;

Σεμινάριο OpenDelos 2-2-2022 - Διαχείριση Περιεχομένου - Μέρος 16

 

Ενότητα 4.3 - Τι μπορώ να κάνω επιπλέον με τις διαφάνειες;

Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση των επιπλέον δυνατοτήτων επεξεργασίας και διαχείρισης της ομάδας διαφανειών που έχουν προστεθεί σε έναν πόρο βίντεο.

Επιπλέον δυνατότητες είναι:

  • η αλλαγή στη σειρά στη βασική διάταξη των διαφανειών
  • η αλλαγή του τίτλου της κάθε διαφάνειας
  • η διαγραφή ή προσθήκη επιπλέον διαφανειών
  • η αντικατάσταση μιας υπάρχουσας διαφάνεια με μια άλλη

 

Ενότητα 4.3 - Τι μπορώ να κάνω επιπλέον με τις διαφάνειες;
Ενότητα 4.3 - Τι μπορώ να κάνω επιπλέον με τις διαφάνειες;
Ενότητα 4.3 - Τι μπορώ να κάνω επιπλέον με τις διαφάνειες;
Σεμινάριο OpenDelos 20 -12-2021 - Διαχείριση Περιεχομένου - Μέρος 10

Διαχείριση διαφανειών αναρτημένης παρουσίασης

 

Ενότητα 4.4 - Πώς προσθέτω υπότιτλους;

H ενότητα αφορά την εξοικείωση με την λειτουργία προσθήκης υποτίτλων σε έναν πόρο βίντεο μέσα από το περιβάλλον επεξεργασίας του πόρου. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα προσθήκης υποτίτλων για παραπάνω από μία γλώσσες.

 

Ενότητα 4.4 - Πώς προσθέτω υπότιτλους σε ένα βίντεο;
Ενότητα 4.4 - Πώς προσθέτω υπότιτλους σε ένα βίντεο;
Ενότητα 4.4 - Πώς προσθέτω υπότιτλους σε ένα βίντεο;