Κεφάλαιο 2 - Επεξεργασία και Προσθήκη νέων Πόρων

 

Ενότητες:

2.1α - Πώς αλλάζω την κατάσταση προβολής ενός πόρου βίντεο;
2.1β - Πώς αλλάζω τον τίτλο ή την περιγραφή ενός πόρου βίντεο;
2.1γ - Πώς αλλάζω την σειρά τις διάλεξης;
2.1δ - Πώς αλλάζω την ημερομηνία και την ώρα ενός βίντεο;
2.1ε - Πώς αλλάζω την θεματική περιοχή και τις λέξεις κλειδιά;

2.2 - Αναπαραγωγή περιεχομένου.

2.3 - Ανάρτηση νέου βίντεο σε μάθημα.

2.4 - Ανάρτηση νέου βίντεο γεγονότος σε εκδήλωση.

2.5 - Μεταφορά βίντεο από ένα μάθημα σε άλλο μάθημα.

2.7 - Παραδείγματα - προτάσεις διαχείρισης μεταδεδομένων.

 

Ενότητα 2.1 - Πώς αλλάζω τις πληροφορίες μιας βιντεοδιάλεξης/γεγονότος;

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εκμάθηση με την διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών/μετα-δεδομένων μιας ήδη αναρτημένης βιντεοδιάλεξης μαθήματος.

Ενότητα 2.1α - Πώς αλλάζω την κατάσταση προβολής ενός πόρου βίντεο;
Ενότητα 2.1β - Πώς αλλάζω τον τίτλο ή την περιγραφή ενός πόρου βίντεο;
Ενότητα 2.1γ - Πώς αλλάζω την σειρά τις διάλεξης;
Ενότητα 2.1δ - Πώς αλλάζω την ημερομηνία και την ώρα ενός βίντεο;
Ενότητα 2.1ε - Πώς αλλάζω την θεματική περιοχή και τις λέξεις κλειδιά;
Σεμινάριο Κατάρτισης 2.1α - Πώς αλλάζω την κατάσταση προβολής ενός πόρου βίντεο;

Αλλαγή κατάστασης προβολής πόρου

 

Ενότητα 2.2 - Πώς κάνω αναπαραγωγή περιεχομένου;

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται το περιβάλλον αναπαραγωγής ενός βίντεο με τη χρήση του εργαλείου Player.

Το περιβάλλον αυτό αποτελεί το τελικό βασικό περιβάλλον διεπαφής που εμφανίζεται δημόσια ή περιορισμένα στον απλό τελικό χρήστη, όπου προβάλλεται το πολυμέσο, σε συνδυασμό με διαφάνειες (συγχρονισμένες ή μη), εφόσον αυτό διαθέτει.

 

Ενότητα 2.2 - Πώς κάνω αναπαραγωγή περιεχομένου;
Ενότητα 2.2 - Πώς κάνω αναπαραγωγή περιεχομένου;
Σεμινάριο Κατάρτισης 2.2 - Πώς κάνω αναπαραγωγή περιεχομένου;

Αναπαραγωγή βίντεο

 

Ενότητα 2.3 - Πώς αναρτώ νέο βίντεο ή ένα αρχείο ήχου σε σειρά μαθήματος;

Στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσει ο χρήστης τη λειτουργία μεταφόρτωσης ενός νέου αρχείου βίντεο ή ήχου σε μια σειρά μαθήματος.

 

Σημαντική πληροφορία: Το τελικό μέγεθος αρχείου βίντεο προς ανάρτηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 Mb. Για τα αρχεία ήχου η κωδικοποίηση πρέπει να είναι mp3.

 

Ενότητα 2.3 - Πώς αναρτώ νέο βίντεο σε σειρά μαθήματος;
Σεμινάριο Κατάρτισης 2.3 - Πώς αναρτώ νέο βίντεο σε σειρά μαθήματος;

Δημιουργία Νέου Πόρου Βίντεο σε σειρά Μαθηματος

 

Ενότητα 2.4 - Πώς αναρτώ νέο βίντεο ή αρχείο ήχου γεγονότος σε εκδήλωση;

Στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσει ο χρήστης τη λειτουργία μεταφόρτωσης ενός αρχείου βίντεο ή ήχου σε μια σειρά εκδήλωσης. Προϋπόθεση για την ανάρτηση ενός πόρου Γεγονότος είναι να υπάρχει ήδη καταχωρημένη μια Εκδήλωση. 

Σημαντική πληροφορία: Το τελικό μέγεθος αρχείου προς ανάρτηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 Mb. Για τα αρχεία ήχου η κωδικοποίηση πρέπει να είναι mp3.

 

Ενότητα 2.4 - Πως αναρτώ νέο βίντεο γεγονότος σε εκδήλωση;
Ενότητα 2.4 - Πώς αναρτώ νέο βίντεο γεγονότος σε εκδήλωση;

Ενότητα 2.4 - Πώς αναρτώ νέο βίντεο γεγονότος σε εκδήλωση;

 

Ενότητα 2.5 - Πώς μεταφέρω ένα βίντεο από ένα μάθημα σε ένα άλλο;

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εκμάθηση με την διαδικασία μεταφοράς ενός βίντεο που ανήκει σε ένα συγκεκριμένο Μάθημα Α σε ένα διαφορετικό Μάθημα Β.

Η μεταφορά του Πόρου βίντεο, για έναν Διδάσκοντα, μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Μάθημα του Διδάσκοντα, εφόσον είναι συνδεδεμένος με το συγκεκριμένο Μάθημα.

 

Σημαντική πληροφορία: Υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθεί ο πόρος βίντεο από ένα μάθημα ενός Τμήματος σε ένα Μάθημα άλλου Τμήματος. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει για Διαχειριστές Περιεχομένου οι οποίοι έχουν πρόσβαση διαχείρισης και στα δύο Τμήματα.

 

Ενότητα 2.5 - Πώς θα μεταφέρω ένα βίντεο από ένα Μάθημα σε ένα άλλο;
Ενότητα 2.5 - Πώς θα μεταφέρω ένα βίντεο από ένα μάθημα σε ένα άλλο;

Ενότητα 2.5 - Πώς θα μεταφέρω ένα βίντεο από ένα μάθημα σε ένα άλλο;

 

Ενότητα 2.6 - Πώς αντιγράφω έναν πόρο πολυμέσου;

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εκμάθηση της διαδικασίας επεξεργασίας αντιγραφής ενός πόρου Διάλεξης ή Γεγονότος σε έναν καινούργιο με τις ίδιες πληροφορίες αλλά χωρίς αρχείο πολυμέσου. 

Η διαδικασία Αντιγραφής επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη ανάρτηση υλικού με παρόμοιο περιεχόμενο και πληροφορίες.

 

Ενότητα 2.6 - Πώς αντιγράφω έναν πόρο πολυμέσου;

 

Ενότητα 2.7 - Παραδείγματα - προτάσεις διαχείρισης μεταδεδομένων διάλεξης μαθήματος.

Σε αυτή την Eνότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα δημιουργίας Τίτλου και Περιγραφής για πόρους διαλέξεων μαθημάτων. Τα συγκεκριμένα παραδείγματα βοηθούν στην καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού από τον Διδάσκοντα αλλά και στην αναζήτηση του περιεχομένου από τους φοιτητές.

Επιπρόσθετα προτείνεται και μέθοδος εύκολης και γρήγορης εισαγωγής δεδομένων για πόρους που ανήκουν στο ίδιο μάθημα.

 

Ενότητα 2.7 - Παραδείγματα - προτάσεις διαχείρισης μεταδεδομένων διάλεξης μαθήματος.

Ενότητα 2.7 - Παραδείγματα - προτάσεις διαχείρισης μεταδεδομένων διάλεξης μαθήματος.