Κεφάλαιο 1 - Γνωριμία με την πλατφόρμα

Το συγκεκριμένο Κεφάλαιο περιλαμβάνει τις βασικές εισαγωγικές πληροφορίες για την χρήση της πλατφόρμας OpenDelos.

 

Ενότητες:

1.1 - Εισαγωγή - Τι είναι το openDelos;

1.2 - Δομή και οργάνωση του καταγεγραμμένου υλικού.

1.3 - Προτεινόμενα σενάρια χρήσης αναρτημένου υλικού.

1.4 - Είσοδος χρήστη στην πλατφόρμα Delos.

1.5 - Πληροφορίες συνδεδεμένων μαθημάτων για τον υπεύθυνο και νέα αίτηση μαθήματος/σύνδεσης.

1.6 - Πώς αναζητώ δημόσια βίντεο στη 'Αναζήτηση Περιεχομένου';

1.7 - Πώς αναζητώ μελλοντικές προγραμματισμένες μεταδόσεις/καταγραφές με την χρήση του Δημόσιου Προγράμματος;

1.8 - Πώς βλέπω ποια είναι τα video μου και πως κάνω αναζήτηση στη 'Διαχείριση Περιεχομένου';

1.9 - Οδηγός επικοινωνίας με την Υπηρεσία Βιντεοδιαλέξεων.

 

Ενότητα 1.1 - Εισαγωγή - Τι είναι το openDelos;

 

Συστήνεται ανεπιφύλακτα ο κάθε Διαχειριστής Περιεχομένου να διαβάσει την συγκεκριμένη παρουσίαση ώστε να κατανοήσει την γενική λειτουργία και χρησιμότητα της πλατφόρμας OpenDelos.

 

Ενότητα 1.1 - Εισαγωγή - Τι είναι το openDelos;

 

Ενότητα 1.2 - Δομή και οργάνωση του καταγεγραμμένου υλικού.

 

Συστήνεται ανεπιφύλακτα ο κάθε Διαχειριστής Περιεχομένου να διαβάσει την συγκεκριμένη παρουσίαση ώστε να κατανοήσει την δομή και οργάνωση του αναρτημένου περιεχομένου στην πλατφόρμα OpenDelos.

 

Ενότητα 1.2 - Δομή και οργάνωση του καταγεγραμμένου υλικού.
Ενότητα 1.2 - Δομή και οργάνωση του καταγεγραμμένου υλικού.
Ενότητα 1.2 - Δομή και οργάνωση του καταγεγραμμένου υλικού.

 

Ενότητα 1.3 - Προτεινόμενα σενάρια χρήσης Ζωντανών Μεταδόσεων/Καταγραφών και Ανάρτησης Υλικού.

Στην εισαγωγική αυτή ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά σενάρια Ζωντανής Μετάδοσης και Καταγραφής. Επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνονται σενάρια χρήστης αναρτημένο υλικού μέσω καταγραφής βιντεοπαρουσίασης.

Συστήνεται ανεπιφύλακτα ο κάθε Διδάσκων / Διαχειριστής Περιεχομένου να διαβάσει την συγκεκριμένη παρουσίαση ώστε να κατανοήσει τα προτεινόμενα σενάρια χρήσης της πλατφόρμας. 

 

Ενότητα 1.3 - Προτεινόμενα σενάρια χρήσης αναρτημένου υλικού.
Ενότητα 1.3 - Προτεινόμενα σενάρια χρήσης αναρτημένου υλικού.
Ενότητα 1.3 - Προτεινόμενα σενάρια χρήσης αναρτημένου υλικού.

 

Ενότητα 1.4 - Είσοδος χρήστη στην πλατφόρμα Delos.

Στην εισαγωγική αυτή ενότητα δίνονται οδηγίες πώς ένας χρήστης (μέλος ΔΕΠ ή διαχειριστής) κάνει Είσοδο στην πλατφόρμα με τα στοιχεία του ιδρυματικού του λογαριασμού ή τους κωδικούς που του έχουν παραχωρηθεί κάτα την δημιουργία λογαριασμού από την ομάδα υποστήριξης της πλατφόρμας.

 

Σημαντική Πληροφορία: Για τους Διδάσκοντες η δημιουργία λογαριασμού διαχείρισης πραγματοποιείται αυτόματα όταν γίνει login πρώτη φορά στην πλατφόρμα. Κατά την πρώτη είσοδο ζητείται τυπικά να δηλωθεί το Τμήμα στο οποίο ανήκει ο Διδάσκων ή στο Τμήμα που διδάσκει το Μάθημα του. Η δημιουργία νέου λογαριασμού κανονικά δεν απαιτεί αίτηση στην υπηρεσία Βιντεοδιαλέξεων.

Σε περίπτωση που ο Διδάσκων διατηρεί Μαθήματα και σε άλλα Τμήματα, τότε του δίνονται στοιχεία δευτερεύοντων λογαριασμού εισόδου από την υπηρεσία Βιντεοδιαλέξεων. Για κάθε ξεχωριστό Τμήμα στο οποίο διατηρεί ο Διδάσκων Μαθήματα και υλικό, δημιουργούνται και αντίστοιχοι ξεχωριστοί δευτερεύοντες λογαριασμοί.

 

Ενότητα 1.4 - Είσοδος χρήστη στην πλατφόρμα Delos.
Ενότητα 1.4 - Είσοδος χρήστη στην πλατφόρμα Delos.
Ενότητα 1.4 - Είσοδος χρήστη στην πλατφόρμα Delos.
Σεμινάριο Κατάρτισης 1.4 - Είσοδος χρήστη στην πλατφόρμα Delos και Πληροφορίες Μαθημάτων.

Είσοδος στην Πλατφόρμα - Δομή - Πληροφορίες Μαθημάτων

 

Ενότητα 1.5 - Πληροφορίες συνδεδεμένων μαθημάτων για τον υπεύθυνο και νέα αίτηση μαθήματος/σύνδεσης.

Σε αυτή την Ενότητα παρουσιάζεται η δυνατότητα για ένα μέλος ΔΕΠ να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα μαθήματα με τα οποία είναι συνδεδεμένο αλλά και ποια από αυτά συνδέονται με την πλατφόρμα eClass, με την χρήση του κωδικού LMS. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες μπορεί να αιτηθεί σε δεύτερο στάδιο στην υπηρεσία Ακαδημαϊκών Βιντεοδιαλέξεων την δημιουργία νέων μαθημάτων ή/και σύνδεση τους με την πλατφόρμα eClass.

Σε περίπτωση που ένα μέλος ΔΕΠ χρειάζεται να προσθέσει ένα βίντεο σε μάθημα, το οποίο δεν υπάρχει στην λίστα των μαθημάτων του OpenDelos, τότε πρέπει να σταλεί email στην υπηρεσία Ακαδημαϊκών Βιντεοδιαλέξεων με θέμα:

'Δημιουργία μαθήματος και σύνδεση με μέλος ΔΕΠ', όπου θα αναγράφεται στο σώμα κειμένου:

 • - το ακριβές όνομα του μαθήματος
 • - το εξάμηνο
 • - ο κωδικός γραμματείας
 • - τα στοιχεία του μέλους ΔΕΠ που διδάσκει το Μάθημα (αν η αίτηση δεν γίνεται από το μέλος ΔΕΠ).

 

Συμπληρωματικά ο Διδάσκων μπορεί να δηλώσει τους κωδικούς μαθημάτων eClass LMS με τα οποία επιθυμεί να συνδεθεί το μάθημα, σε περίπτωση ανάρτησης βίντεο περιορισμένης προβολής ή δημόσιας προβολής μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον του eClass.

 

Στην περίπτωση που η αίτηση γίνεται από Προσωπικό Υποστήριξης ή Διαχειριστή Τμήματος, είναι αναγκαίο να έχουν συγκεντρωθεί οι παραπάνω πληροφορίες από το εκάστοτε μέλος ΔΕΠ.

 

Ενότητα 1.5 - Πληροφορίες συνδεδεμένων μαθημάτων για τον υπεύθυνο και νέα αίτηση μαθήματος/σύνδεσης.
Ενότητα 1.5 - Πληροφορίες συνδεδεμένων μαθημάτων για τον υπεύθυνο και νέα αίτηση μαθήματος/σύνδεσης.
Ενότητα 1.5 - Πληροφορίες συνδεδεμένων μαθημάτων για τον υπεύθυνο και νέα αίτηση μαθήματος/σύνδεσης.
Ενότητα 1.5 - Πληροφορίες συνδεδεμένων μαθημάτων για τον υπεύθυνο και νέα αίτηση μαθήματος/σύνδεσης.
Σεμινάριο Κατάρτισης 1.5 - Είσοδος χρήστη στην πλατφόρμα Delos και Πληροφορίες Μαθημάτων

Είσοδος στην Πλατφόρμα - Δομή - Πληροφορίες Μαθημάτων

 

Ενότητα 1.6 - Πώς αναζητώ δημόσια βίντεο στη 'Αναζήτηση Περιεχομένου';

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εξοικείωση με το βασικό περιβάλλον προβολής και αναζήτησης δημόσιων πόρων βίντεο. Οι οδηγίες αφορούν το περιβάλλον Αναζήτησης Περιεχομένου για έναν οποιοδήποτε χρήστη.

 

Ενότητα 1.6 - Πώς αναζητώ δημόσια βίντεο στη 'Αναζήτηση Περιεχομένου';
Ενότητα 1.6 - Πώς αναζητώ δημόσια βίντεο στη 'Αναζήτηση Περιεχομένου';
Ενότητα 1.6 - Πώς αναζητώ δημόσια βίντεο στη 'Αναζήτηση Περιεχομένου';
Ενότητα 1.6 - Πώς αναζητώ δημόσια βίντεο στη 'Αναζήτηση Περιεχομένου';
Σεμινάριο Κατάρτισης 1.6 - Πώς αναζητώ δημόσια βίντεο στη 'Αναζήτηση Περιεχομένου';

Αναζήτηση Περιεχομένου

 

Ενότητα 1.7 - Πώς αναζητώ μελλοντικές προγραμματισμένες μεταδόσεις/καταγραφές με την χρήση του Δημόσιου Προγράμματος;

H ενότητα αφορά την εξοικείωση με την λειτουργία του Δημόσιου Προγράμματος Διαλέξεων.

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει της μελλοντικές προγραμματισμένες μεταδόσεις των μαθημάτων του, σε απλό περιβάλλον το οποίο είναι ορατό και σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας. 

 

Ενότητα 1.7 - Πώς αναζητώ μελλοντικές προγραμματισμένες μεταδόσεις/καταγραφές με την χρήση του Δημόσιου Προγράμματος;
Ενότητα 1.7 - Πώς αναζητώ μελλοντικές προγραμματισμένες μεταδόσεις/καταγραφές με την χρήση του Δημόσιου Προγράμματος;
Ενότητα 1.7 - Πώς αναζητώ μελλοντικές προγραμματισμένες μεταδόσεις/καταγραφές με την χρήση του Δημόσιου Προγράμματος;
Ενότητα 1.7 - Πώς αναζητώ μελλοντικές προγραμματισμένες μεταδόσεις/καταγραφές με την χρήση του Δημόσιου Προγράμματος;
Σεμινάριο Κατάρτισης 1.7 - Πώς αναζητώ μελλοντικές προγραμματισμένες μεταδόσεις/καταγραφές με το Δημόσιο Πρόργραμμα;

Δημόσιο Πρόγραμμα Μεταδόσεων

 

Ενότητα 1.8 - Πώς βλέπω ποια είναι τα video μου και πως κάνω αναζήτηση στη 'Διαχείριση Περιεχομένου';

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εξοικείωση με το βασικό περιβάλλον διαχείρισης πόρων βίντεο που έχει πρόσβαση ένας Διαχειριστής Περιεχομένου. Μέσω αυτού του περιβάλλοντος οι Διαχειριστές Περιεχομένου έχουν την δυνατότητα να:

 • αναζητήσουν το υλικό που είναι υπεύθυνοι
 • αλλάξουν πληροφορίες καταγεγραμμένων βίντεο
 • αλλάξουν την κατάσταση προβολής βίντεο
 • αναρτήσουν νέο πολυμεσικό υλικό από άλλες εφαρμογές

 

Ο Διαχειριστής Περιεχομένου μπορεί να αναζητήσει πόρους με βάση:

 • το Ακαδημαϊκό Έτος
 • τον Υπεύθυνο του μαθήματος (εκτός μελών ΔΕΠ)
 • το Μάθημα
 • την Εκδήλωση

 

Προσοχή: To περιβάλλον Διαχείρισης Περιεχομένου διαφέρει από το περιβάλλον Αναζήτησης Περιεχομένου, όπου είναι ορατά τα βίντεο δημόσιας προβολής από τον απλό χρήστη.

 

 

Ενότητα 1.8 - Πώς βλέπω ποια είναι τα video μου και πως κάνω αναζήτηση στη 'Διαχείριση Περιεχομένου';
Ενότητα 1.8 - Πώς βλέπω ποια είναι τα video μου και πως κάνω αναζήτηση στη 'Διαχείριση Περιεχομένου';
Σεμινάριο Κατάρτισης 1.8 - Πώς βλέπω ποια είναι τα video μου στη 'Διαχείριση Περιεχομένου';

Διαχείριση Πόρων Βίντεο - Λίστα - Φίλτρα - Πληροφορίες

 

Ενότητα 1.9 - Οδηγός επικοινωνίας με την Υπηρεσία Βιντεοδιαλέξεων

Ο παρακάτω οδηγός συντάχθηκε με στόχο την καλύτερη επικοινωνία και μεταξύ των Διδασκόντων, του Υπεύθυνου Προγράμματος Τμήματος (ΥΠΤ), των Διαχειριστών Περιεχομένου Τμήματος (ΔΠΤ) και της Υπηρεσίας Βιντεοδιαλέξεων, με στόχο την καλύτερη λειτουργία και εξασφάλιση των διαδικασιών.

 

Ενότητα 1.9 - Οδηγός Επικοινωνίας με την υπηρεσία Βιντεοδιαλέξεων
Ενότητα 1.9 - Οδηγός Επικοινωνίας με την υπηρεσία Βιντεοδιαλέξεων