Κεφάλαιο 10 - Εκδηλώσεις - Γεγονότα

Ενότητες:

10.1 - Πώς προσθέτω μια εκδήλωση;

10.2 - Πώς διαχειρίζομαι εκδηλώσεις;

10.3 - Πώς προγραμματίζω μια μετάδοση Γεγονότος;

 

 

Ενότητα 10.1 - Πώς προσθέτω μια εκδήλωση;

 

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο Διαχειριστής τη λειτουργία δημιουργίας μιας νέας Εκδήλωσης. Η Εκδήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χρονο-προγραμματισμό ζωντανής μετάδοσης Γεγονότος ή για να φιλοξενήσει την καταγραφή βίντεο ενός πόρου Πολυμέσου Γεγονότος

Προσοχή: Η καταχώρηση νέων Εκδηλώσεων, οι οποίες φιλοξενούν πόρους Γεγονότων συστήνεται να γίνεται σωστή οργάνωση και εισαγωγή στοιχείων ώστε να αποφευχθεί η περριτή ύπαρξη καταχωρήσεων οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται.

 

Σημαντική Πληροφορία: Ο εκάστοτε διαχειριστής περιεχομένου έχει δικαίωμα προσθήκης εκδήλωσης μόνο για το Τμήμα ή των υπεύθυνο Διδάσκοντα που έχει τα ανάλογα δικαιώματα.

 

Ενότητα 10.1 - Πώς προσθέτω μια εκδήλωση;
Ενότητα 10.1 - Πώς προσθέτω μια εκδήλωση;

Ενότητα 10.1 - Πώς προσθέτω μια εκδήλωση;

 

Ενότητα 10.2 - Πώς διαχειρίζομαι εκδηλώσεις;

 

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο Διαχειριστής τις δυνατότητες διαχείρισης καταχωρημένων Εκδηλώσεων. Μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης Εκδηλώσεων ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί ανά πάσα στιγμή τις πληροφορίες μιας Εκδήλωσης (Τίτλο, ημερομηνία, Υπεύθυνο τμήμα, Επιστημονικό υπεύθυνο κα).

 

Ενότητα 10.2 - Πώς διαχειρίζομαι εκδηλώσεις;

Ενότητα 10.2 - Πώς διαχειρίζομαι εκδηλώσεις;

Ενότητα 10.2 - Πώς διαχειρίζομαι εκδηλώσεις;

Ενότητα 10.2 - Πώς διαχειρίζομαι εκδηλώσεις;

 

Ενότητα 10.3 - Πώς προγραμματίζω μια μετάδοση Γεγονότος;

 

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο Διαχειριστής τη λειτουργία προγραμματισμού μιας νέας μετάδοσης ή καταγραφής Γεγονότος. Προϋπόθεση είναι ο Διαχειριστής να έχει προσθέσει την Εκδήλωση εκ των προτέρων, στην οποία θα συνδεθεί ο πόρος Γεγονότοτος.


 

Ενότητα 10.3 - Πώς προγραμματίζω μια μετάδοση Γεγονότος;

Ενότητα 10.3 - Πώς προγραμματίζω μια μετάδοση Γεγονότος;