Κεφάλαιο 8 - Εισαγωγή στον Χρονοπρογραμματισμό

 

Ενότητες:

8.1 - Βασικές Αρχές Χρονο-προγραμματισμού.

8.2 - Ορισμός Ημερομηνιών Περιόδων.

8.3 - Ορισμός Ημερομηνιών Αργιών-Παύσεων.

 

Ενότητα 8.1 - Τι παρέχει η λειτουργία Χρονοπρογραμματισμού;

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μία εισαγωγή στην βασική Λειτουργία του χρονο-προγραμματισμού μεταδόσεων και αυτόματων καταγραφών. Ο Διαχειριστής Περιεχομένου εξοικειώνεται με τις βασικες λειτουργίες της πλατφόρμας για τις μεταδόσεις, πώς δομούνται και σε τι κατηγορίες χωρίζονται.

 

Ενότητα 8.1 - Τι παρέχει η λειτουργία Χρονοπρογραμματισμού;
Ενότητα 8.1 - Τι παρέχει η λειτουργία Χρονοπρογραμματισμού;
Ενότητα 8.1 - Τι παρέχει η λειτουργία Χρονοπρογραμματισμού;
Ενότητα 8.1 - Τι παρέχει η λειτουργία Χρονοπρογραμματισμού;

 

Ενότητα 8.2 - Πώς θα ορίσω ημερομηνίες περιόδων;

Σε αυτή την ενότητα ο Διαχειριστής εκπαιδεύεται στον ορισμό ημερομηνιών έναρξης και λήξης για τις Χρονικές Περιόδους που ορίζουν το Ακαδημαϊκό έτος. Επιπρόσθετα μπορεί να ορίσει ημερομηνίες έναρξης και λήξης για συγκεκριμένα προγράμματα Σπουδών όπως Κύκλους ΠΜΣ, Προπτυχιακά κλπ.

Η διαχείριση των περιόδων μπορεί να γίνει μόνο από Διαχειριστές Ιδρύματος ή Τμήματος.

 

Ενότητα 8.2 - Πώς θα ορίσω ημερομηνίες περιόδων;
Ενότητα 8.2 - Πώς θα ορίσω ημερομηνίες περιόδων;
Ενότητα 8.2 - Πώς θα ορίσω ημερομηνίες περιόδων;
Ενότητα 8.2 - Πώς θα ορίσω ημερομηνίες περιόδων;

 

Ενότητα 8.3 - Πώς θα ορίσω ημερομηνίες Αργιών-Παύσεων;

Σε αυτή την ενότητα ο Διαχειριστής Τμήματος εκπαιδεύεται στον ορισμό ημερομηνιών αργιών ή Παύσεων που ισχύουν μέσα στις Χρονικές Περιόδους όπως καταλήψεις, αργίες Τμήματος, εκλογές κλπ. Επιπρόσθετα μπορεί να ορίσει ημερομηνίες παύσης για ξεχωριστά προγράμματα Σπουδών του Τμήματος.

Η διαχείριση των περιόδων μπορεί να γίνει μόνο από Διαχειριστές Ιδρύματος ή Τμήματος.

 

Ενότητα 8.3 - Πώς θα ορίσω ημερομηνίες Αργιών-Παύσεων;
Ενότητα 8.3 - Πώς θα ορίσω ημερομηνίες Αργιών-Παύσεων;
Ενότητα 8.3 - Πώς θα ορίσω ημερομηνίες Αργιών-Παύσεων;
Ενότητα 8.3 - Πώς θα ορίσω ημερομηνίες Αργιών-Παύσεων;