Παρουσιάσεις Ι (24 Νοεμβρίου 2022)

Πέτρος Χοχλακάκης

Κοντσέρτο για πληκτροφόρο σε Φα-μείζονα, Hob. XVIII: 3 (έως το 1771)

Sinfonia concertante σε Σι-ύφεση-μείζονα (για όμποε, φαγγόττο, βιολί, βιολοντσέλλο και ορχήστρα), Hob. I: 105 (1792)