Πέμπτη παράδοση (3 Νοεμβρίου 2022)

Αποσαφήνιση όψεων της θεωρίας του Anton Reicha για την μορφή σονάτας αλλά και για άλλες μουσικές μορφές, καθώς και ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος: Κοντσέρτο για δύο lire organizzate σε Φα-μείζονα, Hob. VIIh: 4 (1786)· Κοντσέρτο για δύο lire organizzate σε Σολ-μείζονα, Hob. VIIh: 2 (1786).